DSIT Novo mesto
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto: Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Novo mesto

http://www.dsit-nm.si/

dsit_novo_mesto

Sedež društva:  

DSIT Novo mesto - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto

Šegova 112

SI-8000 Novo mesto

Slogan društva:

Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.

Kratek opis društva:

DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO, v nadaljevanju DSIT NM, je bilo ustanovljeno 20. maja 1982 leta, ko je bil na osnovi iniciativnega odbora z Dr. PRETNAR Borutom na čelu, uspešno izpeljan Ustanovni občni zbor in sprejeta Pravila društva.
Poizkusi ustanovitve so bili tudi že prej, okrog leta 1960, ko je bilo strojnikov v Novem mestu in na Dolenjskem še zelo malo, pa tudi gospodarstvo ni bilo tako močno kot kasneje, zato niso uspeli.
Prvi predsednik je postal KORDIŠ Tone, podpredsednik pa KAPETAN Milan. Ostali člani Izvršnega odbora so bili še: LJUBEC Vanja, BAHČ Vlado, Dr. PRETNAR Borut, JEDLOVIČNIK Jernej in STEPAN Anton.
Za člane Nadzornega odbora pa so bili izvoljeni: ČIČ Goroslav, KLEMENC Jernej in SAVIČ Milan.
V tistem času se je število članov gibalo okoli 120 od tega 19 diplomiranih inženirjev, 30 inženirjev stroništva in približno 71 strojnih tehnikov.

Že takrat so bili dani realni pogoji za ustanovitev 5 Sekcij in kasneje še dveh. Prve sekcije so vodili:


• Sekcija za motorje in vozila (JUMV), Dr. PRETNAR Borut, kasneje dipl.ing. LJUBEC Vanja
• Orodjarska sekcija, MOŽE Jože strojni tehnik
• Sekcija za energetiko in toplotno tehniko, RAŽEN Vladimir dipl.ing.
• Sekcija za varilno tehniko, OŠTIR Ivan ing.str.
• Sekcija za logistiko, RAJER Marjan strojni tehnik
• Sekcija za kakovost in standardizacijo, TOMŠIČ Bojan mag.org.
• Sekcija za tehniko vzdrževanja RAJKOVAČA Marko

DSIT NM je bilo že od vsega začetka zelo aktivno. Hitro so bili izpeljani vsi postopki registracije in takoj se je lahko začel izvajati program dela v okviru Izvršnega odbora in v Sekcijah.
V začetku je bilo tudi nekaj problemov, predvsem na finančnem področju, kar pa smo s časom in naprednim razvojem dejavnosti društva ter v sodelovanju z gospodarstvom uspešno rešili.
Danes je DSIT NM sodobno organizirano društvo z okoli 250 člani, aktivno mrežo poverjenikov, ki delujejo v večini podjetij v regiji, katero društvo pokriva. Organiziranih je 12 Sekcij od katerih kar nekaj, tako kot tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.
Na nivoju Slovenije je DSIT NM povezano z ZVEZO STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE, dobro pa je tudi sodelovanje z nekaterimi drugimi društvi in sekcijami.

Osnovno poslanstvo DSIT NM je združevati strokovnjake s področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij ter širjenju znanja.
Prav tako je pomembna nenehna skrb pri vzgoji strokovnjakov, vzpodbujanju strokovnega izpopolnjevanja članov društva, gojenju stanovske zavesti članov in vključevanje študentov v društvo ter skrb za njihov strokovni razvoj.
DSIT NM svoje cilje uresničuje predvsem skozi izvajanje naslednjih nalog:

• Pridobivanje novih članov
• Informiranje in animacija članstva
• Udejanjanje idej in sugestij članstva
• Strokovna predavanja in seminarji
• Strokovne ekskurzije doma in v tujini
• Strokovna in družabna srečanja
• Specializirano strokovno delo v Sekcijah
• Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini
• Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

Ključne dejavnosti:

Pridobivanje novih članov

Informiranje in animacija članstva

Udejanjanje idej in sugestij članstva

Strokovna predavanja in seminarji

Strokovne ekskurzije doma in v tujini

Strokovna in družabna srečanja

Specializirano strokovno delo v Sekcijah

Povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi, sekcijami, zvezami doma in v tujini

Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim Centrom Novo mesto ter gospodarstvom

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh natančno opisanih in zgoraj naštetih dejavnosti društva.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

ETIČNI KODEKS STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV:
Osnovni principi

Inženirji in tehniki vzdržujejo in dvigajo integriteto, čast in dostojanstvo svojega poklica, s tem da:

1.Uporabljajo svoje znanje in izkušnje za dvig človekove blaginje,
2.So pošteni in nepristranski ter zvesto služijo javnosti, delodajalcu in kupcem,
3.Si prizadevajo povečati vpliv svojega poklica in strokovnih organizacij.

Osnovna pravila

1.Inženirji in tehniki morajo pri izvajanju svojih poklicnih dolžnosti skrbeti, da so varnost, zdravje in dobrobit človeka na najvišji stopnji,
2.Inženirji in tehniki delujejo predvsem na področjih, za katera so usposobljeni,
3.Inženirji in tehniki se morajo stalno dodatno poklicno usposabljati ter to omogočiti tudi sodelavcem, inženirjem in tehnikom,
4.Inženirji in tehniki morajo pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti delovati kot zvesti člani in zaupniki vsakega delodajalca ali kupca in se morajo izogibati konfliktu med interesi,
5.Inženirji in tehniki morajo ­graditi svoj poklicni ugled na svojih delovnih zaslugah in ne smejo biti drugim nepošteni tekmeci,
6.Inženirji in tehniki sodelujejo v vseh organizacijah in z vsakim posameznikom, ki spoštuje človeka, človekove pravice in ustvarjalno delo,
7.Inženirji in tehniki dajejo samo resnične in objektivne javne izjave.

Kontakt:

Predsednik:

Mitja Novak

Telefon:

Faks:

+386 7 3315 830

+386 7 3314 833

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dsit-nm.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si