Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
 
slavnostna_akademija_napoved
 
slavnostna_akademija_napoved
SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INŽENIRJEV STROJNIŠTVA
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spoštovani,

RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Vljudno vabljeni vsi, ki želite s svojim prispevkom obogatiti program mednarodne konference. Povzetke prispevkov v obsegu od 200 do 300 besed pošljite na naslov:

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inženirjev strojništva
Karlovška cesta 3
1000 Ljubljana

ali na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Roki:
- oddaja povzetkov do 15. september 2011
- obvestilo o sprejetju prispevkov do 30. september 2011
- oddaja kon?nih prispevkov do 30. oktober 2011

Tematski sklopi konference:
- Razvoj naprednih tehnologij
- Uveljavljanje naprednih tehnologij
- Financiranje novih tehnologij
- Prenos znanja

Vabimo:
Podelitev nagrad za najuspešnejše podjetje in podelitev nagrad za življenjsko delo Zveza strojnih inženirjev Slovenije vabi k sodelovanju pri nominaciji za podelitev nagrad na www.zveza-zsis.si

Za vse dodatne informacije vas vabimo, da obiš?ete spletno stran Zveze strojnih inženirjev Slovenije: www.zveza-zsis.si
 
Vabilo avtorem
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si