Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
 
slavnostna_akademija_napoved
SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INŽENIRJEV STROJNIŠTVA
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spoštovani,

Dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inženirjev Slovenije najavim in vas povabim na slavnostno akademijo in mednarodno konferenco inženirjev strojništva 2011, s katero bomo predstavili dosežke slovenskega inženirstva in razvojno raziskovalne dejavnosti v strojništvu, klju?ne nosilce znanja doma in v tujini ter naša najpomembnejša podjetja na tem podro?ju.
Zaradi velike raznovrstnosti dejavnosti podjetij, izobraževalnih in znanstvenih ustanov v okviru strojništva bo dogodek nedvomno edinstvena priložnost za sre?anje s strokovnjaki in seznanitev z dosežki razvojno-raziskovalne dejavnosti ter najnovejšimi spoznanji v slovenskem in mednarodnem strokovnem prostoru ter vrhunskimi znanstvenimi dognanji. Zato naj vas v imenu Zveze strojnih inženirjev Slovenije in svojem imenu še enkrat prijazno povabim na konferenco in slavnostno akademijo, ki bo s podelitvijo nagrad in priznanj še posebej zaznamovala ta izjemni dogodek.
Prisr?no vabljeni.

Prof. dr. Iztok Golobi?
Predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si