Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško: Trenutno šteje društvo preko 30 ?lanov, ki so aktivni v razli?nih strojnih dejavnostih. Aktivno vklju?ujemo v delovanje društva tudi mlade ?lane, dijake in študente.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Krško

dsit_krsko

Sedež društva:  

DSIT Krško - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško

Tovarniška 4

SI-8270 Krško

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško.

Kratek opis društva:

Pobudnik ustanovitve društva v Krškem je bil inž. Ciril Pisanski, takrat zaposlen v Kovinarski. Ustanovni ob?ni zbor je potekal 25. junija 1981, ko so bili izvoljeni organi društva. Za tem se je sestal izvršilni odbor in izvolil za prvega predsednika inž. Jurija Kreutza. Društvo je na svojem za?etku štelo okrog 130 ?lanov, ki so bili pretežno iz takratnih lokalnih podjetij.

Osnovni cilji društva so: prizadevanja za pove?ano in smotrno medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj, pove?ano u?inkovitost dela, var?evanje z energijo in zaš?ito ?lovekovega okolja, za dvig splošnega blagostanja v državi ter osebnega zadovoljstva ?lanov z uspešnim strokovnim delom, pove?anje skrbi za stanovsko (poklicno), strokovno in socialno zaš?ito svojih ?lanov.

Trenutno šteje društvo preko 30 ?lanov, ki so aktivni v razli?nih strojnih dejavnostih. Aktivno vklju?ujemo v delovanje društva tudi mlade ?lane, dijake in študente.

Klju?ne dejavnosti:

Izobraževalni programi v obliki seminarjev, predavanja in strokovnih ekskurzij.

Sodelovanje z gospodarstvom, šolskimi ustanovami, zvezo strojnih inženirjev in meddruštvena dejavnost.

Informiranje ?lanov društva o dogajanjem v njem in v zvezi.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Inženirstva

Tehnike

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško.

Kontakt:

Predsednik:

Matjaž Cerar univ.dipl.inž

Telefon:

+386 41 845 932

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si