DSIT Krško
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško: Trenutno šteje društvo preko 30 članov, ki so aktivni v različnih strojnih dejavnostih. Aktivno vključujemo v delovanje društva tudi mlade člane, dijake in študente.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Krško

dsit_krsko

Sedež društva:  

DSIT Krško - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško

Tovarniška 4

SI-8270 Krško

Slogan društva:

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško.

Kratek opis društva:

Pobudnik ustanovitve društva v Krškem je bil inž. Ciril Pisanski, takrat zaposlen v Kovinarski. Ustanovni občni zbor je potekal 25. junija 1981, ko so bili izvoljeni organi društva. Za tem se je sestal izvršilni odbor in izvolil za prvega predsednika inž. Jurija Kreutza. Društvo je na svojem začetku štelo okrog 130 članov, ki so bili pretežno iz takratnih lokalnih podjetij.

Osnovni cilji društva so: prizadevanja za povečano in smotrno medsebojno izmenjavo znanja in izkušenj, povečano učinkovitost dela, varčevanje z energijo in zaščito človekovega okolja, za dvig splošnega blagostanja v državi ter osebnega zadovoljstva članov z uspešnim strokovnim delom, povečanje skrbi za stanovsko (poklicno), strokovno in socialno zaščito svojih članov.

Trenutno šteje društvo preko 30 članov, ki so aktivni v različnih strojnih dejavnostih. Aktivno vključujemo v delovanje društva tudi mlade člane, dijake in študente.

Ključne dejavnosti:

Izobraževalni programi v obliki seminarjev, predavanja in strokovnih ekskurzij.

Sodelovanje z gospodarstvom, šolskimi ustanovami, zvezo strojnih inženirjev in meddruštvena dejavnost.

Informiranje članov društva o dogajanjem v njem in v zvezi.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Inženirstva

Tehnike

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Krško.

Kontakt:

Predsednik:

Matjaž Cerar univ.dipl.inž

Telefon:

+386 41 845 932

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si