Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli v javni razpravi
Prispeval Administrator    Četrtek, 31 Marec 2011 16:28    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Ministrstvo za šolstvo, 26.03.2011
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA Oimage_26_l OSNOVNI ŠOLI V JAVNI RAZPRAVI
 
Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport ter na portalu e-demokracija je bil objaviljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.
 
Predlagane spremembe zakona sledijo naslednjim ciljem:
- zagotavljanje večje kakovosti,
- zagotavljanje pogojev za večjo pravičnost osnovnošolskega izobraževanja ter
- zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj posameznikov.
 


S spremembami in dopolnitvami ZOšn  želijo urediti status programov tujih šol, zagotoviti preglednejšo organizacijo in manjšo razdrobljenost izbirnih predmetov, uvesti zgodnejše poučevanje prvega tujega jezika in poučevanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta od četrtega razreda dalje in na ravni zakona urediti posebnosti osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Združevanje obveznega in dela razširjenega programa osnovne šole v prvem obdobju naj bi doseglo bogatejši in kakovostnejši program za učence od 1. do 3. razreda.
 
Z uvajanjem številčnega ocenjevanja v tretji razred se ohranja ravnotežje v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva individualne razlike med učenci, so prepričani na Ministrstvu za šolstvo. Z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov že v drugem obdobju pa naj bi se zasledoval cilj ustvariti pogoje za razvijanje specifičnih interesov in kompetenc učencev. Z drugačno umestitvijo nacionalnega preverjanja znanja naj bi bile dane možnosti za uporabo rezultatov pri spremljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in izgrajevanje drugačne kulture preverjanja ter pravočasno prepoznavanje doseženega znanja učencev z možnostjo uporabe teh dosežkov za analizo in ukrepanje za izboljšanje kakovosti znanja učencev.

Vir: http://www.mss.gov.si

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 31 Marec 2011 16:30 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si