SZPV
PDF natisni E-pošta
Slovensko združenje za požarno varnost: Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom.

Ime združenja in Logotip:

Slovensko združenje za

požarno varnost

http://www.szpv.si/

szpv

Sedež združenja:  

SZPV - Slovensko združenje za požarno varstvo

Dunajska cesta 369

SI-1231 Ljubljana-Črnuče

Slogan združenja:

Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom.

Kratek opis združenja:

Slovensko združenje za požarno varstvo je bilo ustanovljeno 5. oktobra 1993 kot nacionalna neprofitna organizacija, ki povezuje posameznike in organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom.

Programska izhodišča SZPV so:

- dvig strokovnega nivoja na vseh področjih in dejavnostih varstva pred požarom,
- popularizacija požarne varnosti tako v strokovni javnosti kot med prebivalstvom,
- zagotavljanje izvajanja razvojno-raziskovalnih projektov na področju požarnega varstva ter s tem strokovnih podlag za posamezne odločitve, hitrejši prenos novih spoznanj v prakso in uvajanje novih rešitev in proizvodov na področju varstva pred požarom.
- sodelovanje pri pripravi novih predpisov in standardov, izdelavi strategije in usmeritev na področju varstva pred požarom v Sloveniji, pripravi kriterijev in smernic za izvajanje sistema preskušanja in certificiranja proizvodov za požarno zaščito, pripravi kriterijev in smernic za načrtovanje požarnovarnostnih ukrepov in izdelavi učnih programov za vse oblike izobraževanja na področju požarnega varstva,
- organizacija strokovnih posvetov, seminarjev in drugih oblik izobraževanja,
- izdajanje strokovne revije za področje požarne varnosti in
- sodelovanje z drugimi nacionalnimi združenji s področja požarne varnosti.

SZPV je bilo ustanovljeno z namenom, da:

- spodbuja in razvija idejo o požarnem varstvu in njeno uresničevanje v praksi,
- povezuje in združuje strokovnjake s področja požarnega varstva,
- obvešča javnost o dosežkih na področju požarnega varstva doma in v svetu,
- organizira izmenjavo izkušenj med člani,
- sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami s področja požarnega varstva.

Ključne dejavnosti:

organizacija študijskega in dopolnilnega izobraževanja članov in spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju požarnega varstva,

sodelovanje pri izdelavi in izvajanju nacionalnega programa s področja požarnega varstva,

organiziranje študijskih potovanj, javnih tribun in drugih študijsko-organizacijskih dejavnosti iz področja požarnega varstva,

informiranje strokovne javnosti o novostih na področju požarnega varstva,

omogočanje različnih oblik medsebojnega sodelovanja in medsebojne pomoči članov,

organiziranje športnih, rekreacijskih, zabavnih prireditev za člane,

izvajanje strokovnih nalog s področja varstva pred požarom,

razvojno raziskovalna dejavnost na področju požarne varnosti in podobnih področjih,

sodelovanje z ministrstvi, izdelava predpisov in sodelovanje pri izdelavi le teh z mnenji,

organiziranje seminarjev, predavanj in drugih oblik izobraževanja,

izdajanje biltena in drugih publikacij v skladu s predpisi,

izdelava in priprava strokovnih dokumentov in smernic s področja požarne varnosti,

pregledovanje in potrjevanje skladnosti elementov ali sistemov požarne varnosti,

strokovno svetovanje.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh podrobneje opisanih gornjih dejavnosti.

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

Izdaja revije POŽAR

Kontakt:

Predsednik:

Srečo Klemenčič

Telefon:

+386 51 378 109

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.szpv.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si