SITHOK
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije: Je društvena organizacija, v katero se prostovoljno združujejo strokovnjaki, ki delujejo na področju hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in smotrne rabe energije.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo inženirjev

za tehnologije hlajenja,

ogrevanja in klimatizacije

http://lab.fs.uni-lj.si/sithok/

sithok

Sedež društva:  

SITHOK - Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

SITHOK - Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo inženirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije, skrajšano društvo SITHOK, (v nadaljnem besedilu društvo), je društvena organizacija, v katero se prostovoljno združujejo strokovnjaki, ki delujejo na področju hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in smotrne rabe energije.

Društvo je ustanovljeno z izključnim namenom sodelovanja pri razvijanju znanosti na področju tehnologij hlajenja, ogrevanja, klimatizacije, prezračevanja, racionalne rabe energije in njim sorodnih znanosti. Pri tem naj bi društvo tudi proučevalo vpliv, ki ga imajo te tehnologije na človekovo okolje in prirodna bogastva in na ta način varovalo blagostanje potomstva.

Ključne dejavnosti:

sodelovanje pri pripravi pravilnikov, organizacija seminarjev in ekskurzij,

organizira kongrese in seminarje za člane, ter okrogle mize za širšo javnost,

skrbi za informiranje članov in znanstveno in tehnično povezovanje s sorodnimi združenji doma in po svetu,

sodeluje pri izdelavi predpisov s področja hlajenja, ogrevanja, klimatizacije in racionalne rabe energije,

predstavlja dejavnost društva v mednarodnih društvih s sorodno tematiko,

zalaga in izdaja društvene publikacije s področja svoje dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Ogravanja

Hlajenja

Klimatizacije

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

/

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Vincenc Butala

dr. Uroš Stritih

Telefon:

Telefon:

Telefon:

+386 1 4771 421

+386 1 4771 312

+386 1 4771 102

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://lab.fs.uni-lj.si/sithok/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si