Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Kazalo
kazalo

kazalo

Kazalo portala MINVO
-Domov
-Novice
   - Zadnje novice
   - E -novice
   - Anketa
   - Prijava na e-Novice
   - Arhiv novic
   - Arhiv e-Novic
   - Zadnji komentarji
   - Arhiv anket
-Portal MINVO
   - Predstavitev projekta
   - Predstavitev portala
   - Kontakt
   - Piite nam
   - Registracija
   - Omejitev uporabe eNovic
   - Eti?ni kodeks inenirjev
-Seznam NVO
   - AAG   [Alpe Adria Green]
   - ADO   [Astronomsko drutvo Orion]
   - AK Breice   [Atletski kljub Breice]
   - AK Slovenjske konjice   [Aeroklub Slovenjske Konjice]
   - AK-NSR   [Avto klub NSR]
   - AMD Krko   [Avto Moto Drutvo Krko]
   - AOPA   [AOPA Slovenije]
   - AREA-GEA   [AREA GEA - Zavod za razvoj in izobraevanje Cerknica]
   - BDS   [Botani?no drutvo Slovenije]
   - BEST   [BEST - Zdruenje tudentov tehnologije in naravoslovja]
   - CGD   [Celjsko geodetsko drutvo]
   - CIGRE-CIRED   [Slovensko zdruenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED]
   - DAL   [Drutvo arhitektov Ljubljane]
   - DAO   [Drutvo arhitektov Obale]
   - DAS   [Drutvo avtomatikov Slovenije]
   - DBPRSI   [Drutvo za boj proti rev?ini in socialni izklju?itvi - Slovenija]
   - DCAI   [Drutvo Claustra Alpium Iuliarum]
   - DCM-SVS   [Drutvo za ceste Severovzhodne Slovenije]
   - DE Brestanica   [Drutvo energetikov Brestanica]
   - DE Domale-Menge-Kamnik   [Drutvo energetikov-Domale-Menge-Kamnik]
   - DE Maribor   [Drutvo energetikov Maribor]
   - DE Ravne   [Drutvo energetikov Ravne]
   - DE otanj   [Drutvo energetikov otanj]
   - DE Trbovlje   [Drutvo energetikov Trbovlje]
   - DGIT Celje   [Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Celje]
   - DGIT Maribor   [Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Maribor]
   - DGIT Tolminske   [Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Tolminske]
   - DGIT Velenje   [Drutvo gradbenih inenirjev in tehnikov Velenje]
   - DINARICUM   [Drutvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum]
   - DIT-RRPS   [Drutvo inenirjev in tehnikov RRPS]
   - DITG Poso?ja   [Drutvo inenirjev in tehnikov gozdarstva Poso?ja]
   - DITLES   [Drutvo inenirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana]
   - DITP   [Drutvo inenirjev in tehnikov papirnitva]
   - DITT Ljubljana   [Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Ljubljana]
   - DITT Maribor   [Drutvo inenirjev in tehnikov tekstilcev Maribor]
   - DJS   [Drutvo jedrskih strokovnjakov Slovenije]
   - DKS   [Drutvo koloristov Slovenije]
   - DMFA Koper   [Drutvo matematikov, fizikov in astronomov Koper]
   - DMFA Slovenije   [Drutvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije]
   - DMT   [Drutvo mladi in tobak]
   - DNSOS   [Drutvo nezaposlenih in socialno ogroenih Slovenije]
   - DO-Celje   [Drutvo orodjarjev Celje]
   - DPE   [Drutvo pilotov Elisa]
   - Drutvo ivilcev   [Drutvo ivilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije]
   - DSDTS   [Drutvo strokovnih delavcev telekomunikacij Slovenije]
   - DSDVZD Ptuj   [Drutvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj]
   - DSI Maribor   [Drutvo strojnih inenirjev Maribor]
   - DSIT Celje   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Celje]
   - DSIT Jesenice   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Jesenice]
   - DSIT Krko   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Krko]
   - DSIT Lesce   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Lesce]
   - DSIT Ljubljana   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Ljubljana]
   - DSIT Nova Gorica   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Nova Gorica]
   - DSIT Novo mesto   [Drutvo strojnih inenirjev in tehnikov Novo mesto]
   - DSP   [Drutvo seniorjev Podravja]
   - DSSi   [Drutvo strojnikov Slovenije]
   - DSSK   [Drutvo Svetovni Slovenski Kongres]
   - DTAVO   [Drutvo za tehnologije vode in abrazivne obdelave]
   - DTV   [Drutvo tehni?nih vodij povrinsko odkopavanje]
   - DUPPS   [Drutvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije]
   - DUTPG   [Drutvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske]
   - DVI Gorenjske   [Drutvo varnostnih inenirjev Gorenjske]
   - DVI Koper   [Drutvo varnostnih inenirjev Koper]
   - DVI Velenje   [Drutvo varnostnih inenirjev Velenje]
   - DVISR   [Drutvo varnostnih inenirjev Severnoprimorske regije]
   - DVO Domale-Kamnik   [Drutvo za varstvo okolja Domale-Kamnik]
   - DVO EKO GEA   [Drutvo za varstvo okolja EKO GEA]
   - DVS   [Drutvo vzdrevalcev Slovenije]
   - DVT Krko   [Drutvo za varilno tehniko Krko]
   - ED Dolenjska   [Elektrotehniko drutvo Dolenjska]
   - ED Maribor   [Elektrotehniko drutvo Maribor]
   - ED Nova Gorica   [Elektrotehniko drutvo Nova Gorica]
   - ED Posavje   [Elektrotehniko drutvo Posavje]
   - ED Ravne   [Elektrotehniko drutvo Ravne]
   - ED Slovenj Gradec   [Elektrotehniko drutvo Slovenj Gradec]
   - ED Zasavje-Trbovlje   [Elektrotehniko drutvo Zasavje-Trbovlje]
   - EESTEC   [Zdruenje tudentov elektrotehnike in ra?unalnitva]
   - EPeKa   [Znanstveno raziskovalno zdruenje za umetnost, kulturno-izobraevalne programe in tehnologijo EPeKa]
   - EZS   [Elektrotehnika zveza Slovenije]
   - FVDO   [Fundacija Vincenca Drakslerja]
   - IAESTE   [Zveza tudentskih drutev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks tudentov tehnike in naravoslovja ter izobraevanje]
   - IOVE Kranj   [Intitut za obnovljive vire energije Kranj]
   - IPOP   [Intitut za politike prostora]
   - ISIT   [Intitut za sonaravne inovativne tehnologije]
   - KK TRIGLAV   [Karate klub Triglav]
   - KLT Trbovlje   [Klub ljubiteljev tehnike Trbovlje (KLTT)]
   - KTB Krko   [Klub Tajskega boksa Krko]
   - LD Mline   [Lovska druina Mline]
   - LD Trojane-Obolt   [Lovska druina Trojane - Obolt]
   - LGD   [Ljubljansko Geografsko Drutvo]
   - MDVI DPBK   [Medoob?insko drutvo varnostnih inenirjev Dolenjske, Posavja in Bele Krajine]
   - MIDEM   [Strokovno drutvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale - MIDEM]
   - NEC   [Notranjski ekoloki center]
   - PGD   [Podravsko gozdarsko drutvo]
   - PGD Rakek   [Prostovoljno gasilsko drutvo Rakek]
   - PIC   [Pravno informacijski center nevladnih organizacij]
   - RK Krko   [Rokometni klub Krko]
   - SDA   [Slovensko drutvo za akustiko]
   - SDAVE ISES-SLO   [Slovensko drutvo za alternativne vire energije, ISES-SLO]
   - SDBR   [Slovensko drutvo za biologijo rastlin]
   - SDDE   [Slovensko drutvo za daljinsko energetiko]
   - SDFT   [Slovensko drutvo za fluidno tehniko]
   - SDGK   [Slovensko drutvo gradbenih konstrukterjev]
   - SDGSES Maribor   [Slovensko drutvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor]
   - SDHR   [Slovensko drutvo za hidravli?ne raziskave]
   - SDKH   [Slovensko drutvo hladilne in klimatizacijske tehnike]
   - SDL   [Slovensko drutvo za laboratorijske ivali]
   - SDM   [Slovensko drutvo za materiale]
   - SDMPT   [Slovensko drutvo za merilno in procesno tehniko]
   - SDOO   [Strokovno drutvo za operativno odli?nost]
   - SDOT   [Slovensko drutvo za obdelovalne tehnologije]
   - SDPG   [Slovensko drutvo za podzemne gradnje]
   - SDR Maribor   [Slovensko drutvo za razsvetljavo Maribor]
   - SDS   [Statisti?no drutvo Slovenije]
   - SDVT   [Slovensko drutvo za varilno tehniko]
   - SDZV   [Slovensko zdruenje za za?ito voda]
   - SITHOK   [Slovensko drutvo inenirjev za tehnologije hlajenja, ogrevanja in klimatizacije]
   - SIZ   [Slovenska inenirska zveza]
   - SKD   [Slovensko kemijsko drutvo]
   - SKIAH   [Drutvo slovenski komite mednarodnega zdruenja hidrogeologov - IAH]
   - SLAIS   [Slovensko drutvo za umetno inteligenco (SLAIS)]
   - SLOGED   [Slovensko geotehniko drutvo]
   - Slovenski E-forum   [Slovenski E-forum, Drutvo za energetsko ekonomiko in ekologijo]
   - OLT   [Drutvo OLT]
   - SOS   [SOS-so?utna Slovenija]
   - SPD   [Slovensko prehransko drutvo]
   - SSD   [Sindikat strokovnih delavcev Litostroj Power d.o.o.]
   - SZPV   [Slovensko zdruenje za poarno varnost]
   - TD Mline   [Turisti?no drutvo Mline]
   - VAKUUM-TC   [Tehnoloki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC]
   - ZAVOD-RISI   [Zavod RISI (zavod za reevanje problematike na podro?ju rev?ine in socialne izklju?enosti)]
   - Zbornica VZD   [Zbornica varnosti in zdravja pri delu]
   - ZD Celje   [Zgodovinsko drutvo Celje]
   - ZDES   [Zveza drutev energetikov Slovenije]
   - ZDGITS   [Zveza drutev gradbenih inenirjev in tehnikov Slovenije]
   - ZDIT Maribor   [Zveza drutev inenirjev in tehnikov Maribor]
   - ZDJP   [Zgodovinsko drutvo za juno Primorsko]
   - ZDOS   [Zveza drutvenih organizacij Slovenije]
   - ZDVIS   [Zveza drutev varnostnih inenirjev Slovenije]
   - ZDVTS   [Zveza drutev za varilno tehniko Slovenije]
   - ZEG   [Zveza ekolokih gibanj Slovenije]
   - ZGDS   [Zveza gozdarskih drutev Slovenije]
   - ZGS   [Zveza geografov Slovenije]
   - ZITT Slovenije   [Zveza inenirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije]
   - ZJDS   [Zveza joga drutev Slovenije]
   - ZLS   [Zveza lesarjev Slovenije]
   - ZMKS   [Zveza moto klubov Slovenije]
   - ZPLS   [Zveza za prosto letenje Slovenije]
   - ZSIRPNRS   [Zdruenje sodnih izvedencev za raziskave prometnih nezgod Slovenije]
   - ZSIS   [Zveza strojnih inenirjev Slovenije]
   - ZSS   [Zdruenje seniorjev Slovenije]
   - ZTK Nova Gorica   [Zveza za tehni?no kulturo Nova Gorica]
   - ZZD Slovenije   [Zveza zgodovinskih drutev Slovenije]
-Forum
   - Iskanje
   - Pomo?
-Povezave
-Iskanje
   - Iskanje po portalu
   - Iskanje po forumu
-Galerija
-Kazalo
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si