Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?nih publikacij v letu 2011
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:06    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Naziv: Javni razpis za sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?image_26_lnih publikacij  v letu 2011  (oznaka: JR10-ZP-2011)
Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike  Slovenije
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?nih publikacij z znanstveno vsebino, izdajanja znanstvenih periodi?nih publikacij,  ki  so  pomembne  za  prenos  znanstvenih  spoznanj  v  aplikacijo  in  tehnoloki razvoj.
Rok za oddajo prijav: 29.11.2010
Ve? o razpisu preberite tukaj.

Preberite  ve?

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:08 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si