Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 21:22    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Slovenska znanstvena fundacija in L'za_zenske_v_znanostiOREAL Slovenija tudi letos razpisujejo štipendije nacionalnega programa "Za ženske v znanosti" 2011.

 

Trem slovenskim znanstvenicam bodo podelili štipendije za obdobje enega leta v višini 5.000 EUR. Kandidatke se lahko na razpis prijavijo do vklju?no 8. novembra 2010, ocenjevalno telo pa bo odlo?itev o štipendistkah sprejelo do 7. januarja 2011. 


Razpisni pogoji: Štipendije so namenjene raziskovalnim projektom znanstvenic naravoslovnih znanosti, medicine in biotehnike v okviru slovenskih znanstvenih institucij, posamezne prijave pa mora priporo?iti tudi predstojnik institucije, kjer kandidatka študira/dela, ali njen mentor. Kandidatke morajo biti v zadnjem letu priprav na svoj doktorat, ne smejo biti starejše od 35 let, imeti morajo slovensko državljanstvo ter stalno prebivališ?e v Sloveniji. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bo vrednotilo ocenjevalno telo, sestavljeno iz ocenjevalne skupine in ocenjevalnega odbora.
Tukaj (dokument v prilogi) si oglejte prijavni obrazec in razpisne pogoje.


Prijava mora biti oddana na uradnem prijavnem obrazcu v štirih izvodih in naslovljena na Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana - s pripisom "Pozor: UNESCO-L´OREAL nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti 2011«.


Prijavni obrazec mora biti poslan tudi v elektronski obliki na e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .


Nepopolnih prijav, prijav, ki ne bodo oddane v razpisnem roku, ter prijav, ki ne ustrezajo navedenim pogojem, komisija ne bo obravnavala.

Za dodatne informacije se obrnite na:
Urad za UNESCO
Dorica Glassford Cimerman
Telefon: 01 / 478 - 4678,
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

UNESCO

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:33 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si