Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Ministrstvo za gospodarstvo: SEZNAM BLAGA ZA UKINITEV UVOZNE CARINSKE DAJATVE
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:15    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

V obravnavi je nov seznam 146-tih zahtevkov  drav ?lanic EU, za ukinitev carinskih dajateveu_carine, ki se obra?unavajo pri uvozu surovin in polproizvodov, ki so po poreklu iz tretjih drav. Preberite ve?.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:28 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si