LGD
PDF natisni E-pošta
Ljubljansko geografsko društvo je stanovsko združenje geografov, ki organizira ekskurzije, predavanja, izdajanje publikacij in druge dejavnosti.

Ime društva in Logotip:

Ljubljansko

geografsko društvo


http://www.lgd-geografi.si/

lgd

Sedež društva:  

LGD - Ljubljansko geografsko društvo

Aškerčeva cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. LGD organizira številne dejavnosti - ekskurzije, geografske večere, predavanja - preko celega leta, svojim članom pa zagotavljamo tudi kakovostno geografsko čtivo.

Kratek opis društva:

Ljubljansko geografsko društvo (LGD) je stanovska organizacija, ki združuje geografe in geografinje, študente in študentke geografije, kakor tudi vse ljubitelje geografske stroke, zlasti iz osrednjega dela Slovenije. Ljubljansko geografsko društvo deluje pod tem imenom in v obstoječi organizacijski obliki od leta 1984, čeprav segajo njegove korenine v daljno leto 1922, ko je bil ustanovljen njegov predhodnik, Geografsko društvo Slovenije. V skoraj devetdesetih letih se je omenjena organizacija večkrat preoblikovala, ljubljansko društvo pa je prevzelo povezovalno vlogo za geografe s širšega ljubljanskega območja in postalo član pozneje ustanovljene Zveze geografov Slovenije (krovne geografske organizacije v Sloveniji).

LGD organizira številne dejavnosti preko celega leta: strokovna predavanja, geografske večere, mesečne ekskurzije po Sloveniji in sosednjih pokrajinah, daljšo prvomajsko ekskurzijo v tujino in krajše oglede geografskih zanimivosti v regiji. Svojim članom zagotavljamo tudi kakovostno geografsko čtivo (Geografski vestnik, Geografski obzornik, vodničke opravljenih ekskurzij in druge priložnostne publikacije), o dogodkih pa članstvo obveščamo z navadno in elektronsko pošto.

Naloge LGD so:
- pospeševanje raziskovalne dejavnosti v geografiji
- dajanje pobud in sodelovanje pri proučevanju aktualne geografske problematike
- skrb za uveljavljanje geografije v procesu izobraževanja
- sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev geografije
- dajanje  strokovnih  mnenj o  aktualnih problemih, ki so relevantni z vidika geografske stroke
- vzpodbujanje sodelovanja geografov z drugimi strokami
- skrb za aplikacijo strokovnih spoznanj v družbi
- skrb za popularizacijo geografskih spoznanj med člani in v širši družbi
- povezovanje  in združevanje geografov,  strokovnjakov  sorodnih ved in drugih zainteresiranih oseb.

Ključne dejavnosti:

organiziranje strokovnih posvetovanj, predavanj, strokovnih geografskih ekskurzij, razstav idr.

izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi

sodelovanje v sredstvih javnega obveščanja pri obravnavanju vprašanj geografije in pouka geografije

sodelovanje v slovenskih in tujih strokovnih publikacijah

izdajanje lastnih strokovnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi

obveščanje članov o aktualnih problemih stroke

sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s proučevanjem in poučevanjem geografije in sorodnih strok

sodelovanje z organizacijami, državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in drugimi pri vseh akcijah, ki zadevajo geografijo

izdelovanje geografskih učnih pripomočkov

organiziranje strokovnih seminarjev za učitelje geografije

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Publikacije

Galerija

Dejavnosti

Novice

Kontakt:

Predsednik: Blaž Repe

Telefon:

Faks:

+386 1 200 27 30

+386 1 241 1240

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.lgd-geografi.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si