Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDGSES Maribor
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor je društvo, ki deluje na podro?ju geoelektrike, stati?ne elektrike in strelovodov.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

geoelektriko, stati?no

elektriko in

strelovode Maribor

ni_slike

Sedež društva:  

SDGSES Maribor - Slovensko društvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor

Vetrinjska ulica 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Slovensko društvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor je društvo, ki deluje na podro?ju geoelektrike, stati?ne elektrike in strelovodov.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor je društvo, ki deluje na podro?ju geoelektrike, stati?ne elektrike in strelovodov.

Klju?ne dejavnosti:

Geoelektrika

Stati?na elektrika

Strelovodi

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj navedenih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Slovensko društvo za geoelektriko, stati?no elektriko in strelovode Maribor je društvo, ki deluje na podro?ju geoelektrike, stati?ne elektrike in strelovodov.

Kontakt:

Predsednik: Babuder Maks

Telefon:

+386 1 474 3601

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:  [/]
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si