ZDOS
PDF natisni E-pošta
Zveza društvenih organizacij Slovenije je društvo, ki deluje na področju površinskega rudarstva.

Ime zveze in Logotip:

Zveza društvenih

organizacij Slovenije

http://www.zdos.si/

zdos

Sedež zveze:  

ZDOS - Zveza društvenih organizacij Slovenije

Lepi pot 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza društvenih organizacij Slovenije se zavzema in s svojim delovanjem prispeva k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnem družbenem razvoju in blaginji ljudi.

Kratek opis zveze:

Poslanstvo

Zavzemati se za in s svojim delovanjem prispevati k zagotavljanju boljših pogojev za delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnem družbenem razvoju in blaginji ljudi.

Vizija

ZDOS se bo razvila v mrežo društvenega dela nevladnega sektorje, in svojim članicam nudila storitve pri usposabljanju, povezovanju, koordinaciji in skupnem nastopanju v dialogu z državo in tako povečala njihovo kompetentnost in nivo razvitosti v celoti. Problem društvenih organizacij ni njihov nivo razvoja, usposobljenosti in kompetentnosti ampak njihova nepovezanost in odsotnost koordinacije pri skupnem nastopanju v dialogu z državo.

ZDOS bo razvil nove metode in orodja komuniciranja med članicami in NVO nasploh kar bo članicam omogočilo učinkovitejše komuniciranje in nastopanje. Prav tako bo ZDOS postal nosilec skupnih projektov članic, povezovalec z drugimi deli NVO sektorja ter medijator precejšnjega dela le tega.

Ključne dejavnosti:

Projekt ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji

Prostovoljstvo

Vsebinske razprave

Davčna reforma

Zakon o društvih

Priznanja DS-RS

Nevladne organizacije

Prostovoljno delo

Koordinacija mrež NVO

Strategija razvoja RS

Svet za trajnostni razvoj

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji
Projekt »ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji« izhaja iz potreb po povezovanju NVO sektorja z namenom učinkovitejšega in kompetentnega partnerstva v civilnem in socialnem dialogu, kot tudi v dialogu z državo.

Z dejavnostmi projekta bodo vzpostavljeni temelji za učinkovitejšo vodenje NVO-jev, večjo usposobljenost delovanja, sposobnost sprejemanja in realizacije večjih projektov, boljšo informiranost, povezovanje z drugimi NVO-ji, boljšo IKT strukturo in večjo prepoznavnost nasproti drugim ciljnim skupinam (gospodarstvo, mediji …). V projekt bo vključenih vseh 12 članic ZDOS (in 2 novi), kar po grobi oceni pomeni, da bo posredno od dejavnosti projekta imelo določene koristi okoli 12.000 organizacij.

ZDOS – Zveza društvenih organizacij Slovenije je na javnem razpisu za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO stičišč prejela 297.340,75 € za izvedbo projekta »ZDOS – integrator društvenega sektorja v Sloveniji«. Projekt traja od 1. februarja 2009 in do 31. oktobra 2010. Za sofinanciranje upravičenih javnih izdatkov EU prispeva 85 % javnih sredstev, preostalih 15 % pa Republika Slovenija. Skupni stroški projekta znašajo 356.008,90 €.

Za dodatne informacije o projektu in načinu izvajanja se obrnite na vodjo projektne pisarne Tjašo Toni, telefonska številka 01 25 13 727, el. naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pri projektu in izvajanju kohezijske politike v Sloveniji ima Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) vlogo organa upravljanja, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije pa vlogo posredniškega telesa. Več EU skladih pa si lahko preberete tudi na www.euskladi.si.


Spodaj so navedene dejavnosti projekta, s klikom na posamezno dejavnost pa lahko o njen dobite dodatne informacije:

* NUDENJE PODPORNEGA OKOLJA DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAM
* INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE DRUŠTVENEGA SEKTORJA
* PODPORA MREŽENJU
* UVAJANJE NOVIH IKT REŠITEV
* ZAGOTAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA
* PROMOCIJA NVS POSEBNIM CILJNIM SKUPINAM
* IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Povezave:
* Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (www.svlr.gov.si)
* Ministrstvo za javno upravo (www.mju.gov.si/si/strukturni_skladi/) .

Kontakt:

Predsednik:

Član:

Rado Stojanovič

Bogomir Vaupotič

Gsm:

Tel.

Fax:

+386 41 620 696

+386 1 25 13 727

+386 1 25 22 487

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdos.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si