ZD Celje
PDF natisni E-pošta
Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Ime društva in Logotip:

Zgodovinsko društvo

Celje

http://www.zdc.si/

zd-celje

Sedež društva:  

ZD Celje- Zgodovinsko društvo Celje

Prešernova 17

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Kratek opis društva:

Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Leto ustanovitve: 1979
Predsednik: dr. Tone Kregar
Podpredsednica: Marija Počivavšek, prof.
Število članov: 104

Ključne dejavnosti:

povezovanje zgodovinarjev, drugih zainteresiranih družboslovcev in ljubiteljev zgodovine

organiziranje posvetovanj, predavanj, predstavitev publikacij

podpiranje strokovnega izobraževanja in znanstvenega udejstvovanja svojih članov

pospeševanje raziskovanja slovenske zgodovine, zlasti zgodovine Celja in celjske regije

preučevanje teorije stroke in družboslovja sploh

sodelovanje z učitelji zgodovine in pomoč pri pouku zgodovine in drugih družboslovnih predmetov

dajanje pobude in konkretno angažiranje pri zbiranju, ohranjanju in prezentaciji kulturne dediščine

opozarjanje na problematiko očuvanja kulturne dediščine

sodelovanje in povezovanje z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in z drugimi sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini

izdajanje periodične strokovne publikacije

izdajanje književne zbirke

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Revija ZGODOVINA ZA VSE

Revija izhaja ob finančni pomoči Ministrstva za kulturo Repoblike Slovenije, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Mestne občine Celje.

Revija Zgodovina za vse je usmerjena v historično antropologijo in se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu.

Razdeljena je v tri dele. Prvi vsebuje zgodbe, ki jih piše življenje in članke, ki ustrezajo programski orientaciji revije. Kriterij za prispevke je znanstveni pristop z bogatim kritičnim aparatom in stil prispevkov (napisani so v obliki pripovedi, t.j. zgodbi, ki se izogiba dolgočasni naraciji), ki mora biti na dovolj visoki ravni. Drugi del vsebuje prispevke s področja historične teorije in polemike, tretji pa ocene knjig, ki se ukvarjajo s podobnimi temami.

Največja značilnost revije je nedvomno povratek k pripovedništvu. Članki se odlikujejo po bogati pripovedi ali opisu (t.j. globoki ali poglobljeni opis). Ta spada med t.i. moderno pripoved, ki jo zgodovinarji pod vplivom odkritij antropologije postavljajo nasproti klasični pripovedi ali »tankemu opisu«. Temeljite in natančne študije različnih fenomenov iz slovenske zgodovine predstavljajo kompleksne članke, ki se glede na uporabljeno metodologijo in tehnike pisanja uvrščajo na področje mikrozgodovine ali mikropripovedi, zgodovine vsakdanjega življenja, zgodovine mentalitete ter zgodovine civilizacij, navad in običajev.

Glede na paradigmatsko usmeritev lahko revijo uvrstimo med podobne zgodovinske publikacije v Evropi. Članki so dopolnjeni z daljšimi nemškimi povzetki in s krajšimi slovenskimi in angleškimi sinopsisi.

Zgodovine za vse niso dobro sprejeli le zgodovinarji, študentje zgodovine in drugih humanističnih ved, ampak je naletela na velik odmev tudi v javnosti.

Revija izhaja dvakrat letno na formatu 297 x 210 mm in ima približno 100 do 120 strani. Z veseljem pričakujemo prispevke avtorjev in bralcev, ki jih zanimajo takšne zgodovinske teme in čutijo potrebo po pisanju ali branju tovrstne zgodovine.

Obvestila

Arhiv revij

Arhiv dogodkov

Kontakt:

Predsednik:

Podpresednica:

dr. Tone Kregar

prof. Marija Počivavšek

Tel.

Fax:

+386 3 42 86 420

+386 3 42 86 411

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdc.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si