Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Petek, 01 Oktober 2010 05:22    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PEDAGOŠKEGA ALI RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI V LETIH 2010 IN 2011

Osnovne informacije o razpisu:image_21_l Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje tujih gostujo?ih znanstvenikov v Republiki Sloveniji za dva do dvanajstmese?no pedagoško sodelovanje ali tri do dvanajstmese?no raziskovalno sodelovanje na vseh strokovnih in znanstvenih podro?jih v letih 2010 in 2011.

Rok za oddajo prijav: 29.10.2010

Višina sofinanciranja: 1.500,00 EUR mese?no za vsak mesec trajanja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega državljana Republiki Sloveniji.

Podrobnejše besedilo razpisa lahko najdete v priponki tega sporo?ila spodaj.

Preberite ve?

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Petek, 01 Oktober 2010 05:46 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si