Napaka
 • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 11:44    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

10 nasvetov za u?inkovit nastop na sejmu

ist1_8165315-blue-metal-chain

 1. 1. Predhodno dobro prou?ite izbrani sejem.
 2. 2. Dolo?ite jasne cilje vaega nastopa na sejmu.
 3. 3. Obvestite vse obstoje?e in potencialne stranke o vaem nastopu na sejmu.
 4. 4. Pri postavitvi razstavnega prostora se posvetujte s svetovalci za postavitev razstavnega prostora, ki so za to specializirani.
 5. 5. Va razstavni prostor naj prikazuje zgodbo, ki bo privabila obiskovalce in jih prepri?ala v nakup.
 6. 6. Imejte pripravljen reklamni material (broure, kataloge, plakate, slike, prezentacije itd.) ter vizitke.
 7. 7. Za nastop na sejmu izberite svoje najbolje ljudi, ki naj bodo dobro pripravljeni. Poskrbite za prostor, ki bo koti?ek namenjen pogovorom s potencialnimi strankami.
 8. 8. Zavedajte se, da obiskovalci sejmov z veseljem zbirajo promocijska darila. Inovativno darilo je lahko pravi magnet za potencialne stranke.
 9. 9. Na sejmu obvezno shranite vse prejete vizitke in zapiite podrobnosti pogovorov s potencialnimi strankami, po sejmu bodo ti podatki vae prodajno oroje.
 10. 10.  Po zaklju?ku sejma pripravite trno akcijo za stranke, ki ste jih sre?ali na sejmu. Razdelite jih v tri skupine - zainteresirani, resni in radovednei. Za vsako skupino zasnujte posebno strategijo prodaje, ki naj se stopnjuje po individualnem pristopu od radovedneev do zainteresiranih.

Preberite ve?

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 11:49 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si