Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Raziskovalci ustvarili aluminijsko zlitino z mo?jo jekla
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 09:59    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 4
SkromnoOdlično 

image_25

S pomo?jo nove tehnike, ki omogo?a izgradnjo nanostruktur, so raziskovalci ustvarili ultra mo?no aluminijevo zlitino. Ta naj bi bila po mo?i enaka jeklu, pa vendar dovolj elasti?na, da omogo?a raztezanje in ne razpade pod stresom. Enako tehniko naj bi bilo mogo?e uporabiti tudi na drugih kovinah. Na ta na?in bi lahko, iz prej ne tako funkcionalnih kovin, ustvarili tevilna uporabna orodja in predmete. Na primer: ultra lahek oklep za vojake iz oja?anega magnezija.
Preberi ve?

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 10:04 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si