Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Vlada dala soglasje za vklju?itev dveh transformatorskih postaj v energetsko infrastrukturo
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 07:25    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

VLADA DALA SOGLASJE ZA VKLJU?ITEV DVEH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ V ENERGETSKO INFRASTRUKTURO.

Vlada RS je 9.9. 201image_22_s0 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za vklju?itev infrastrukturnih objektov v energetsko infrastrukturo, in sicer transformatorske postaje TP1 10/0,4 kV (zgradba TP1 in NN plo?a) na parcelni tevilki 59, k. o. Rue, in transformatorske postaje TP4 10/0,4 kV (zgradba TP4 s prizidkom) na parcelni tevilki 89/1, k. o. Rue. 

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. ?lena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vklju?itev posameznega infrastrukturnega objekta, omreja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je druba SODO sistemski operater distribucijskega omreja z elektri?no energijo, d. o. o., 14. 7. 2010 vloila vlogo za izdajo soglasja za vklju?itev v energetsko infrastrukturo za transformatorski postaji TP1 10/0,4 kV na parcelni tevilki 59, k. o. Rue in TP4 10/0,4 kV na parcelni tevilki 89/1, k. o. Rue.

Preberite ve?.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 20 September 2010 07:33 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si