Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektri?no energijo z uporabo doma?ih virov primarne energije v letu 2010
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 20 September 2010 07:02    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

JAVNI RAZPIS ZA ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE OSKRBE Z ELEKTRI?NO ENERGIJO Z UPORABO DOMA?IH VIROV PRIMARNE ENERGIJE V LETU 2010

Predmet razpisa:image_21_l Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi?enih strokov izbranih proizvajalcev elektri?ne energije, ki bodo v dolo?enem obsegu prevzeli obveznost uporabe doma?ih virov primarne energije za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektri?no energijo. Namen je izbor ponudnika ali ponudnikov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektri?no energijo z uporabo doma?ih virov primarne energije z najnijim pokritjem upravi?enih strokov.

Obvezna koli?ina doma?ega vira primarne energije za proizvodnjo elektri?ne energije v energetski bilanci za leto 2010 je dolo?ena s sklepom Vlade Republike Slovenije t. 36000-5/2010/3 z dne 29.07.2010 na podlagi katerega se za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo doma?ih virov primarne energije za proizvodnjo elektri?ne energije v Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2010 vklju?i 391.500 ton rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.. Proizvedena koli?ina elektri?ne energije v letu 2010 iz obvezne koli?ine doma?ega primarnega vira energije je najmanj 368 GWh.

Osnovne informacije o razpisu:
Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo
Datum objave: 03.09.2010
Rok za oddajo: 10.09.2010 do 12:00
Viina sofinanciranja: 7.260.060 EUR - sredstva za pokritje upravi?enih strokov
Ve? o razpisu tukaj.

Zadnjič posodobljeno ( Petek, 01 Oktober 2010 06:31 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si