SDHR
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za hidravlične raziskave: Vzpodbujanje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela hidravličnih raziskav na področju gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

hidravlične raziskave

sdhr

Sedež društva:  

SDHR - Slovensko društvo za hidravlične raziskave

Hajdrihova 28

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Vzpodbujanje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela hidravličnih raziskav na področju gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za hidravlične raziskave (SDHR) je bilo ustanovljeno leta 1994. Glavni namen društva je razvoj in popularizacija hidravličnih raziskav na različnih področjih tehnike in ekologije. Med svoje naloge uvršča delovanje na področjih fizičnega modeliranja, matematičnega modeliranja, meritev in opazovanj na terenu, razvoju novih merskih metod in izpopolnjevanju ustreznih merskih aparatur ter prenosu znanj v prakso.V društveni dejavnosti prihaja do prepletanja in interdisciplinarnega sodelovanja različnih strok: gradbeništva, strojništva, ekologije, energetike, uprave, meroslovja in standardizacije. Delo društva je javno in odprto za koristne pobude, zato ima razvejano sodelovanje z drugimi sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami (Slovensko društvo za velike pregrade – SLOCOLD, Društvo vodarjev Slovenije in Mednarodno združenje za hidravlične raziskave – IAHR).

Ključne dejavnosti:

Organizacija strokovnih srečanj (2 do 3 krat na leto) ter strokovnih ekskurzij (1 krat na leto), predvsem na področju Republike Slovenije.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Fizično hidravlično modeliranje, matematično hidravlično modeliranje, projektiranje na področju hidrotehnike in hidroenergetike, raziskave na področju hidrotehnike in hidroenergetike.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

V društvo so včlanjeni strokovnjaki iz univerz, inštitutov in industrije.

Kontakt:

Predsednik:

Jurij Mlačnik univ. dipl. inž

Telefon:

+386 1 241 84 20

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si