Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZAVOD-RISI
PDF natisni E-pošta
Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Zavod RISI

Spletna stran

zavod-risi

Sedež zavod:  

ZAVOD-RISI - Zavod RISI

Povšetova ulica 37

SI-1000 Ljubljana

Slogan zavod:

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Kratek opis zavod:

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti na temo evropskega leta, in sicer bo jedro dejavnosti Zavoda v tem letu zajemal EAPN teden, medtem ko bodo ostale dejavnosti potekale v skladu že dolo?enih terminov in glede na posamezne, predvidene dogovore v tem letu.

Rde?o nit predvidenih dogodkov predstavlja tema evropskega leta, tako da bodo na posameznih dogodkih obravnavane predvsem teme s podro?ja revš?ine in socialne izklju?enosti (npr.: socialno podjetništvo, migracije, zaposlovanje, družbena izklju?enost, marginalne skupine, …).

Zavod namerava svoje dejavnosti izvajati v sodelovanju s posameznimi lokalnimi skupnostmi in v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Na posamezne dogodke v Sloveniji bodo vabljeni gostje iz Slovenije in tujine ter nacionalni in lokalni mediji, tako da bo dogajanje potekalo na ustrezni nacionalni oz. mednarodni ravni, z odmevno medijsko podporo.

Vabijo vse zainteresirane organizacije, da se predvidenih dogodkov udeležijo, saj je njihov interes ?im širša razprava o tematiki evropskega leta 2010.

Ve? informacij o posameznih dogodkih lahko prejmete na naslednjih kontaktnih naslovih oz. številkah :

Klju?ne dejavnosti:

Predvideni program :

EAPN teden in dejavnosti zavoda na nacionalni ravni :

a) 1. dan (8. marec 2010 - ponedeljek) : otvoritvena konferenca v smislu predstavitve EAPN Europe, ki bo potekala v Ljubljani - po predstavitvi predviden ogled socialnih dejavnosti v Ljubljani (Rog, Metelkova, razdeljevalnica hrane, …) ;
b) 2. dan (9. marec 2010 - torek) : dejavnost CNVOS v Ljubljani ; vzporedno izvedba konferenc oz. okroglih miz v Trbovljah in Zagorju ob Savi - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
c) 3. dan (10. marec 2010 – sreda) : konferenca in okrogla miza oz. delavnica v Celju - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
d) 4. dan (11. marec 2010 – ?etrtek) : v dopoldanskem ?asu okrogla miza na temo migracij v Ljubljani, v popoldanskem ?asu delavnica oz. predavanje za mlade (otroke) na obravnavano temo okrogle mize - prav tako v Ljubljani ;
e) 5. dan (12. marec 2010 - petek) : konferenca in okrogla miza oz. delavnica v Ptuju - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
f) 6. dan (13. marec 2010 - sobota) : - izvedba okrogle mize v Novem mestu v dopoldanskem ?asu - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
g) 7. dan (14. marec 2010 - nedelja) : na predlog Zavoda RISI bodo na ta dan verske skupnosti v Sloveniji govorile o revš?ini in socialni izklju?enosti oz. bodo organizirale posamezne dejavnosti na temo revš?ine in socialne izklju?enosti v Sloveniji in svetu.

Zavod RISI namerava v letu 2010 izvajati tudi druge dejavnosti, in sicer je v omenjenem letu predvidena izvedba še vsaj treh konferenc oz. okroglih miz na temo socialne izklju?enosti, ki bodo organizirane v razli?nih ob?inah v Sloveniji (v ob?inah, ki niso zajete v tednu EAPN), prav tako pa je predvideno sodelovanje predstavnikov zavoda na drugih dogodkih v Sloveniji in Evropi, ki se bodo nanašali na temo evropskega leta 2010.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem zavodu še radi izpostavili?

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Kontakt:

Direktor:

Tehni?ni direktor:

Sekretar:

Tiskovni predsta vnik:

Ibrahim Nouhoum

g. Alen Novit

ga. Vida Knific

g. Ivan Cencelj

Gsm:

Gsm:

Gsm:

Gsm:

+386 31 829 446

+386 40 534 375

+386 41 245 017

+386 41 806 350

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

Spletna stran

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si