SKIAH
PDF natisni E-pošta
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH: Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo član mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Ime društva in Logotip:

Društvo slovenski komite

mednarodnega združenja

hidrogeologov - IAH

http://www.skiah.si/

skiah

Sedež društva:  

SKIAH - Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Aškerčeva 12

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo član mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Kratek opis društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo član mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS"

Mednarodno društvo IAH je bilo ustanovljeno leta 1956, društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH (Društvo SKIAH) pa je bilo ustanovljeno leta 1996 z željo, da bi v večji meri vzpodbudili duh IAH tudi v Sloveniji in se začeli aktivneje vključevati v mednarodna sodelovanja.

SKIAH ima preko članstva v IAH-a razvejano mednarodno sodelovanje z agencijami ZN, posebej z UNESCO, FAO, IAEA in Svetovno banko. Smo tudi pridruženi člani Mednarodnega združenja geoloških znanosti.

Članstvo v IAH vam ponuja odlično priložnost in učinkovito sodelovanje hidrogeologov, srečevanje s kolegi iz celega sveta, mednarodne strokovne vezi in prijateljstva. Član Društva SKIAH in s tem tudi mednarodnega združenja hidrogeologov IAH lahko postane vsak, ki plača članarino za tekoče leto in pošlje izpolnjeno prijavnico z dokazilom o plačilu članarine na naslov: Društvo SKIAH, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana.

Ključne dejavnosti:

pospeševanje znanstvenega in tehnološkega razvoja hidrogeologije,

prizadevanje za ugled hidrogeološke stroke in za visoke profesionalne standarde v hidrogeologiji ter pri vseh aktivnostih v zvezi s podzemnimi vodami,

promocija hidrogeologije,

vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga z drugimi društvi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z mednarodnimi aktivnostmi, povezanimi z vodami,

organiziranje in izvajanje strokovnih posvetovanj, konferenc, kongresov, seminarjev predavanj in drugih

izobraževalnih oblik in srečanj s področja hidrogeologije,

izdajanje strokovnih publikacij,

organiziranje strokovnih ekskurzij

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Mednarodno

Domače

Delovne skupine

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Goran Vižintin

doc.dr.Timotej Verbovšek

Telefon:

Faks:

+386 1 470 46 10

+386 1 252 41 05

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.skiah.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si