SKD
PDF natisni E-pošta
Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s področij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva.

Ime društva in Logotip:

Slovensko kemijsko društvo

http://www.chem-soc.si/

skd

Sedež društva:  

SKD - Slovensko kemijsko društvo

Hajdrihova 19

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s področij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva.

Kratek opis društva:

Slovensko kemijsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1951. Združuje strokovnjake s področij kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva z namenom da:

- pospešuje napredek kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva z izmenjavo izkušenj in popularizacijo dosežkov na teh področjih,
- skrbi za strokovnost svojih članov,
- jih povezuje v organizirane dejavnosti,
- skrbi za povezovanje drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s kemijsko stroko.

V Slovensko kemijsko društvo je včlanjenih 1300 kemikov, kemijskih tehnologov in kemijskih inženirjev. Član društva je lahko vsak državljan republike Slovenije ali tujec, ki je strokovnjak na področju kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva ali sorodnih smeri ali se za to pripravlja (študent). Pravice članov so, da volijo in so voljeni v organe društva, dajejo predloge za program dela društva, sodelujejo pri sprejemanju sklepov na občnem zboru in sodelujejo v delu komisij. Dolžnosti članov so opravljanje nalog, ki jih predpisuje statut, izpolnjevanje sklepov organov društva, spoštovanje Kodeksa poklicne etike in plačevanje članarine.

Društvo podeljuje kot posebno priznanje naziv častnega člana posamezniku ali organizaciji, ki je s svojim delom prispeval k delovanju društva in naziv zaslužnega člana kot priznanje za finančno podporo društvu.

Slovensko kemijsko društvo je polnopravni član Mednarodne unije za čisto in uporabno kemijo (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC), Združenja evropskih kemijskih društev (Federation of European Chemical Societies - FECS), Evropske zveze za kemijsko inženirstvo (European Federation of Chemical Engineering - EFCE) in drugih.

Ključne dejavnosti:

spodbuja k znanstveno raziskovalnemu in razvojnemu delu na področju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

organizira predavanja s področja kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

organizira znanstvene in strokovne sestanke, simpozije, kongrese,

izdaja znanstvene in strokovne publikacije,

sodeluje v načrtovanju nacionalnega razvojno raziskovalnega programa,

strokovno sodeluje pri oblikovanju nacionalnega izobraževalnega sistema, poklicnih profilov in posameznih programov na področju kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva na vseh stopnjah šolanja,

sodeluje z univerzama in posameznimi fakultetami ter instituti glede vprašanj stroke,

sodeluje pri pripravah zakonov, ki se nanašajo na področje kemije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva,

sodeluje z domačimi in mednarodnimi institucijami,

skrbi za ugled društva in njegovih članov s tem, da uveljavlja spoštovanje pravil poklicne etike.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Organiziranost

Obveščanje

Novosti

Kontakt:

Predsednik:

prof.dr. Venčeslav Kaučič

Telefon:

Faks:

+386 1 4760 252

+386 1 4760 300

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.chem-soc.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si