Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DO-Celje
PDF natisni E-pošta
Društvo orodjarjev Celje je društvo, ki deluje na podro?ju orodjarstva.

Ime društva in Logotip:

Društvo orodjarjev

Celje je društvo

do-celje

Sedež društva:  

DO-Celje - Društvo orodjarjev Celje

Bežigrajska cesta 10

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Društvo orodjarjev Celje je društvo, ki deluje na podro?ju orodjarstva.

Kratek opis društva:

Društvo orodjarjev Celje je društvo, ki deluje na podro?ju orodjarstva.

Klju?ne dejavnosti:

Orodjarstvo

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo orodjarjev Celje

Kontakt:

Predsednik:

Stanko stepišnik

Telefon:

Faks:

+386 3 400 52 00

+386 3 400 53 00

E-pošta:

[/]

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si