ZSS
PDF natisni E-pošta
Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake različnih profilov. Včlanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.

Ime združenja in Logotip:

Združenje seniorjev

Slovenije

zss

Sedež združenja:  

ZSS - Združenje seniorjev Slovenije

Gosposka ulica 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan združenja:

Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake različnih profilov. Včlanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.

Kratek opis združenja:

Združenje seniorjev Slovenije združuje v svojih vrstah gospodarstvenike, managerje in strokovnjake različnih profilov. Včlanjujejo se posamezniki po 50.letu starosti.
Namen združenja je povezovanje članov, da bi kot svetovalci in prostovoljci prispevali k reševanju gospodarskih in družbenih problemov ter prenašali znanje in izkušnje tistim, ki to znanje želijo izkoristiti.
Društvo prireja srečanja, okrogle mize, predavanja, razprave, strokovne ekskurzije ter oglede krajev in organizacij.
Menimo, da aktivno delo v društvu človeka fizično, psihično in socialno bogati ter sprošča, pelje ga v zadovoljstvo in celovito ravnovesje.

Ključne dejavnosti:

Povezovanje članov k reševanju gospodarskih in družbenih problemov.

Ekskurzije

Ogledi

Okrogle mize

Predavanja

Razprave

Naši člani so usposobljeni na področju:

Izmenjave informacij na področju znanosti in tehnologije

Sodelovanja na projektih

Sodelovanja in skupnega ustvarjanja interesnih povezav doma in v tujini

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

Ugotovitve, predlogi in stališča

1. Velike družbene, gospodarske ter politične spremembe v svetu in pri nas predstavljajo izziv za ukrepanje. Spremeniti je potrebno razumevanje vloge in pomena človekovih življenjskih obdobij glede na spoznane demografske spremembe.

2.Demografija je postala pomembna tema v vseh državah.

3. Modeli medgeneracijskega sožitja in solidarnosti ter ekonomske vzdržnosti so potrebni smiselne prenove. Za delodajalsko in delojemalsko stran so posebno pomembna vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje, upokojevanje, zdravstveno in socialno varstvo in vseživljenjsko učenje.
4. Pomanjkanje delovne sile je ključni omejitveni dejavnik razvoja slovenske družbe. Tudi zato je potrebno bolje uporabiti in vključiti neizkoriščeni psihofizični potencial starejših državljanov. Odpraviti moramo strah pred staranjem ter spremeniti klišeje, mite, tabuje in predsodke, ki enačijo starost z družbenim bremenom in šibkostjo.

5. Predlagamo spremembo zakonodaje, da bi se upokojenci lahko lažje zaposlovali na podoben način, kakršnega imajo študentski servisi. Osnuje naj se centralna agencija, ki bo imela svoje izpostave v vseh večjih središčih pri društvih upokojencev. Skrb države do upokojencev se odraža na sličen način kot skrb za študente, dijake in otroke.

6. Država je tista, ki s togim davčnim vijakom še vedno preprečuje razne oblike fleksibilnega dela upokojencev. Skupina strokovnjakov Združenja seniorjev Slovenije pripravlja predloge novih davčnih določb za delo upokojencev.

7. Prepričani smo, da se bomo zaradi demografskih gibanj (starajoča družba) morali prilagoditi ter navaditi na delo in storitve starejših delavcev, jih tudi bolj upoštevati in ceniti.

8. Združenje seniorjev Slovenije bo pripravilo okroglo mizo o aktualnih izzivih pri gradnji in upravljanju domov upokojencev v privatnem in javnem sektorju.

9. Predlagamo uvedbo borze podatkov ljudi, ki so delali v gospodarstvu ali negospodarstvu. Poleg imena in priimka naj se navedejo še zaposlenost v delovni dobi, izobrazba in posebna znanja, pridobljene izkušnje ter področja na katerih bi posameznik še rad sodeloval. Upoštevati je treba zaščito individualnih podatkov. Združenje seniorjev Slovenije bo preučilo lokacijo te kartoteke.

10. Veliko število organizacij, javnega, civilnega in zasebnega sektorja se ukvarja z vprašanji staranja. Zaznavamo pa organizacijski in individualni egoizem. Zato je potrebno med njimi zavestno pospešiti ustvarjalno sodelovanje za skupno povečanje moči kategorije starejših državljanov.

11. Predlagamo, da Združenje seniorjev Slovenije skupaj z Združenjem društev upokojencev Slovenije pripravi predlog zahtev, ki izhajajo iz sporočil aktivnosti na 8. festivalu za tretje življenjsko obdobje, za vključitev v aktualno koalicijsko pogodbo parlamentarnih koalicijskih političnih strank.

Kontakt:

Predsednik:

Ivan Grebenc

Telefon:

Faks:

+386 1 42-69-307

+386 1 42-69-308

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si