Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDM
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za materiale

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

materiale

sdm

Sedež društva:  

SDM - Slovensko društvo za materiale

Lepi pot 11

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za materiale

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za materiale

Klju?ne dejavnosti:

Združevanje ?lanov

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MATERIALE (SDM) POPULARIZIRA ŠTUDIJ IN RAZISKAVE MATERIALOV

SLOVENIAN SOCIETY FOR MATERIALS (SDM) ENCOURAGING YOUNGS FOR STUDY AND RESEARCH OF MATERIALS

 Slovensko društvo za materiale (SDM) je organiziralo 3. decembra 2008 v Ljubljani Promocijo študija in raziskav materialov, namenjeno srednješolcem. Prireditve, ki jo je z donacijo podprla SIJ – Slovenska industrija jekla, se je udeležilo 91 dijakov.

V devetih predavanjih so bili predstavljeni študij materialov in metalurgije, ki je organiziran po novem bolonjskem programu, možnosti za vklju?evanje študentov materialov v raziskovalno delo, prikazan je bil pomen kovinskih materialov v vsakodnevnem inženirstvu, predstavljene so bile tudi tehnologija centrifugalnega ulivanja valjev, ki omogo?a izdelavo valjev s trdo skorjo in mehkejšo sredico, možnosti elektronske mikroskopije kot pogled v nanomateriale, raziskave vzrokov poškodb na kovinskih materialih, lastnosti in uporaba mehkomagnetnih materialov, materialov za senzorje in metode njihove sinteze, predstavljen je bil tudi postopek izdelovanja polimerov iz uteko?injenega lesa in prikazana priprava ter možnost uporabe poroznih polimernih materialov.

Namen delavnice je bil informirati dijake o študiju materialov in o raziskovalnem delu na podro?ju materialov, vzbuditi njihovo zanimanje za ta študij in jim dati osnovne informacije o vsebini in trajanju študija.

Celotno besedilo

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

prof.dr. Franc Vodopivec

doc.dr. Matjaž Torkar

Telefon:

Faks:

+386 1 470 19 80

+386 1 479 19 39

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: [/]
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si