DUTPG
PDF natisni E-pošta
Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske združuje učitelje tehnične vzgoje na Gorenjskem.

Ime društva in Logotip:

Društvo učiteljev tehničnega

pouka Gorenjske

http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/

dutpg

Sedež društva:  

DUTPG - Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske

Kidričeva cesta 49

SI-4000 Kranj

Slogan društva:

Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske združuje učitelje tehnične vzgoje na Gorenjskem.

Kratek opis društva:

Društvo združuje učitelje tehnične vzgoje na Gorenjskem.
Namen društva je pospeševanje uvajanja politehničnega izobraževanja na osnovne šole, skrb za čim kvalitetnejše delo učiteljev tehničnega pouka in za uvajanje novih tehnologij.
Osnovna dejavnost društva je združevanje članov za dvig kakovosti tehnične kulture. Svoje cilje dosegamo z organizacijo izobraževanj, ekskurzij, tekmovanj in srečanj članov. Prizadevamo si za uveljavitev Tehnične vzgoje in tehničnih dejavnosti v okviru ostalih predmetov v kurikulumu osnovne šole. Rezultate svojega delo najlaže pokažemo na tekmovanjih naših mladih varovancev, katere pripravljamo vsako leto in na študijskih skupinah. Organiziramo občinska,regijska in državna srečanja mladih tehnikov, sodelujemo v vseh organih Zveze organizacij za tehnično kulturo, v Zvezi društev pedagogov tehnične kulture Slovenije, in Zvezi pedagoških društev Slovenije.
Vsako leto pripravimo ekskurzijo in organiziramo v sodelovanju z eno od gorenjskih osnovnih šol tekmovanje mladih tehnikov Gorenjske. Pri organizaciji tekmovanja nam pomagajo sorodna društva. Najboljši na regijskem tekmovanju se udeležijo državnega srečanja mladih tehnikov.

Ključne dejavnosti:

Združevanje članov

Dvig kakovosti tehnične kulture

Izobraževanja

Ekskurzije

Tekmovanja

Srečanja

...

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Arhiv tekmovanj

Tekmovanja

Prijava

Kontakt:

Predsednik:

Aleš Žitnik

Telefon:

Faks:

+386 4 20 10 340

+386 04 20 10 341

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si