Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DINARICUM
PDF natisni E-pošta
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Ime društva in Logotip:

Društvo za ohranjanje,

raziskovanje in trajnostni

razvoj Dinaridov "Dinaricum"

http://www.dinaricum.si/

dinaricum

Sedež društva:  

DINARICUM - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum"

Jurjeva 2A

SI-1310 Ribnica

Slogan društva:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Kratek opis društva:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Dinaridi so obmo?je izjemne naravne vrednosti, kljub temu pa so v evropskem prostoru razmeroma slabo poznani, kar otežuje uspešno promocijo in trajnostni razvoj te regije. Z vklju?evanjem Slovenije in kmalu tudi Hrvaške v Evropsko unijo postajajo Dinaridi del evropskega prostora. Zato smo oblikovali pobudo, da se posamezniki iz razli?nih strok povežemo, postanemo strokovno mo?ni in poskusimo pomembno vplivati na nadaljnji razvoj tega prostora. ?lani Društva Dinaricum iš?emo poti trajnostnega razvoja, izboljšanja dobrobiti prebivalstva, ob tem pa tudi ohranjanja izjemne naravne vrednosti obmo?ja. 
Ena izmed glavnih tematik, s katero se ?lani društva intenzivno ukvarjamo v zadnjih letih so velike zveri (ris, medved, volk). V okviru razli?nih projektov in prostovoljnega dela sodelujemo tudi pri raziskavah in ozaveš?anju javnosti o velikih zvereh.

Klju?ne dejavnosti:

Poti do trajnostnega razvoja

Izboljšanje dobrobiti prebivalstva

Ohranjanje naravne vrednosti

Predavanj

Publikacij

Izletov

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktivnosti

Projekt DinaRis

Projekt Zveri Menišije

Projekt Koconoge kure

Projekt Eko kmetijska zemljiš?a

Poleg zgoraj navedenih projektov izvajamo trenutno še dva dodatna projekta:

-  Life+ projekt "SloWolf"
-  izobraževalni projekt "Velike zveri"

Kontakt:

Predsednik:

Miha Krofel

Telefon:

+386 1 320 3531

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dinaricum.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si