Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZPLS
PDF natisni E-pošta
Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza društev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem. ZPLS združuje jadralne padalce in zmajarje oziroma preko štirideset društev in ve? kot osemsto pilotov iz vse države in držav evropske skupnosti.

Ime zveze in Logotip:

Zveza za prosto

letenje Slovenije

http://www.sffa.org/

zpls

Sedež zveze:  

ZPLS - Zveza za prosto letenje Slovenije

Bežigrad 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza za prosto letenje Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Kratek opis zveze:

Zveza za prosto letenje Slovenije (ZPLS) je zveza društev, ki se ukvarjajo s prostim letenjem. ZPLS združuje jadralne padalce in zmajarje oziroma preko štirideset društev in ve? kot osemsto pilotov iz vse države in držav evropske skupnosti. ZPLS je bila ustanovljena jeseni 1997. Ustanovljena je z namenom afirmacije prostega letalstva in dvigovanja kakovosti prostega letenja na ?im višjo raven.

Naši ?lani imajo:
- prost dostop do vseh štartov pod okriljem zveze.
- prejemajo revijo Ikar, ki je namenjena izklju?no jadralnim padalcem in zmajarjem.
- na spletnih straneh predstavljamo svojo dejavnost, novice, objavljamo strokovno literaturo in ?lanke,
- ?lani lahko uporabljajo frekvenco za komunikacijo v 2m pasu brez izpita za radioamaterja in pla?ila individualnih pristojbin za uporabo radijske frekvence.
- ?lani so zavarovani za škodno odgovornost proti tretji osebi.
- izdajamo prevedene DVD filme z izobraževalno vsebino ( Aktivno letenje, Vreme )
- imamo svoj forum, kjer si izmenjujemo izkušnje in novice ( KKL Paragliding Slovenija ).
- vzdržujemo seznam vzeltiš? skupaj z opisi pogojev letenja, dostopi in ostalimi informacijami.
- 50 % popust pri nakupu programa za analizo letov SeeYou

Smo ?lan EHPU (evropske zmajarsko-jadralno padalske unije) in EAS (European Airsports) in s tem tudi FAI. Zastopamo interese vseh prostih letalcev tako v Sloveniji, kot tudi v EU.
Piloti, ki niso ?lani ZPLS in piloti ki prihajajo leteti na ta vzletiš?a iz drugih držav in letijo na obmo?ju, ki ga pokriva ZPLS morajo imeti dovoljenja za uporabo vzletiš?a iz katerega nameravajo leteti. Za vzletiš?a pod okriljem ZPLS veljajo enotna pravila, da si mora pred letenjem vsak pilot zagotoviti ustrezno vinjeto. Letalne vinjete se dobi s prednaro?ilom na sedežu ZPLS ali pri oskrbnikih posameznih vzletiš?. Informacije so vedno doseglive na pristankih ali vzletiš?ih. ZPLS izdaja letne vinjete, na posameznih vzletiš?ih je mo? dobiti dnevne vinjete.

Klju?ne dejavnosti:

afirmacije prostega letalstva in dvigovanja kakovosti prostega letenja na ?im višjo raven

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Varnost

Vzletiš?a

Zra?ni prostor

Dokumenti

Šolanje

Kontakt:

Predsednik:

Podpredsednik:

Tajnica:

Web admin:

Damjan Pregelj

Jurij Franko

Brigita Jarc

Golob Rok

Gsm:

Gsm:

Gsm:

Gsm:

+386 031 327-953

+386 041 734 023

+386 31 285 799

+386 31 373 836

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.sffa.org/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si