Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZEG
PDF natisni E-pošta
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Ime zveze in Logotip:

Zveza ekoloških

gibanj Slovenije

http://www.zveza-zeg.si/

zeg

Sedež zveze:  

ZEG - Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Kardeljeva ploš?ad 1

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Kratek opis zveze:

Opis organizacije in zgodovina

Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Poslanstvo

Poslanstvo ZEG-a je delovati v javno dobro, na neprofiten na?in in ustvarjati sinergijo med silami narave, družbe in kulture. Pomemben je prispevek vsakega posameznika. S tem, ko ZEG nudi podporo slovenski civilni družbi v reševanju ekoloških izzivov, ko jo hkrati povezuje z gospodarstvom in državnimi institucijami, gradi gosto in trdno mrežo odnosov spoštovanja do naravne in kulturne dediš?ine ter so?loveka. Spodbuja odpiranje in povezovanje navzven, v širšo skupnost, v EU, v svet, kajti vsi smo del istega sveta.

Klju?ne dejavnosti:

raziskovalno-razvojne storitve s podro?ja ekologije,

strokovni nadzor, svetovanje s podro?ja ekologije in urejanja prostora,

sodelovanje in povezovanje z zvezami drugih društev,

tehni?na pomo? nevladnim organizacijam s podro?ja ekologije,

priprava in izvedba ekoloških akcij,

priprava in izvedba okoljske presoje in analize v ob?inah,

publicisti?na in založniška dejavnost,

priprava lokalne AGENDE 21 za Slovenijo, izvajanje NPVO, Aarhuške konvencije,

analize klimatskih sprememb v ob?inah,

ekološko kmetovanje, novalacije in popisi okoljskih problemov,

sodelovanje pri obravnavah prostorskih in urbanisti?nih programov, na?rtov, projektov, ureditev,

svetovanje pri izgradnji ?istilnih naprav, deponij in postavitvi baznih atenskih naprav, itd.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Vizija razvoja

Smo Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki je navdih in generator delovanja, ki temelji na spoštovanju do žive in nežive narave, katere del je tudi ?lovek. Njeni ?lani smo svetle zvezde, ki z odli?nostjo utiramo pot sodelovanju in skupnemu reševanju ekološkega izziva. S tem svet spreminjamo na bolje.

Zveza ekoloških gibanj Slovenije–ZEG, nevladna okoljska organizacija združuje 41 okoljskih društev in 18 zavodov. Pridružite se nam !

Revija OKOLJE!

Pri ZEG - Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, Centru ekoloških dejavnosti, je izšla knjiga z naslovom Elektri?ni smog, Kako prepoznati izvire motenj in zmanjšati zdravstvena tveganja, švicarskega avtorja Dominika F. Rolleja. Slevenski prevod te knjige bo tudi našim bralcem omogo?il nov vpogled v zakulisje dejstev o elektri?nem onesnaževanju.

Kontakt:

Predsednik:

Karel Lipi?

Telefon:

Gsm:

+386 1 565 38 28

+386 41 402 401

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zveza-zeg.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si