ZEG
PDF natisni E-pošta
Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Ime zveze in Logotip:

Zveza ekoloških

gibanj Slovenije

http://www.zveza-zeg.si/

zeg

Sedež zveze:  

ZEG - Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Kardeljeva ploščad 1

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Kratek opis zveze:

Opis organizacije in zgodovina

Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG je zveza društev, inštitutov, zavodov, ustanovitev sega v leto 1992, v katero se prostovoljno povezujejo okoljske in druge NVO, ki se zavzemajo za varovanje okolja in razreševanje aktualnih okoljskih izzivov, za ekologijo in trajnostni razvoj, za kvaliteto življenja v harmoniji z naravo, družbo in kulturo.

Poslanstvo

Poslanstvo ZEG-a je delovati v javno dobro, na neprofiten način in ustvarjati sinergijo med silami narave, družbe in kulture. Pomemben je prispevek vsakega posameznika. S tem, ko ZEG nudi podporo slovenski civilni družbi v reševanju ekoloških izzivov, ko jo hkrati povezuje z gospodarstvom in državnimi institucijami, gradi gosto in trdno mrežo odnosov spoštovanja do naravne in kulturne dediščine ter sočloveka. Spodbuja odpiranje in povezovanje navzven, v širšo skupnost, v EU, v svet, kajti vsi smo del istega sveta.

Ključne dejavnosti:

raziskovalno-razvojne storitve s področja ekologije,

strokovni nadzor, svetovanje s področja ekologije in urejanja prostora,

sodelovanje in povezovanje z zvezami drugih društev,

tehnična pomoč nevladnim organizacijam s področja ekologije,

priprava in izvedba ekoloških akcij,

priprava in izvedba okoljske presoje in analize v občinah,

publicistična in založniška dejavnost,

priprava lokalne AGENDE 21 za Slovenijo, izvajanje NPVO, Aarhuške konvencije,

analize klimatskih sprememb v občinah,

ekološko kmetovanje, novalacije in popisi okoljskih problemov,

sodelovanje pri obravnavah prostorskih in urbanističnih programov, načrtov, projektov, ureditev,

svetovanje pri izgradnji čistilnih naprav, deponij in postavitvi baznih atenskih naprav, itd.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Vizija razvoja

Smo Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki je navdih in generator delovanja, ki temelji na spoštovanju do žive in nežive narave, katere del je tudi človek. Njeni člani smo svetle zvezde, ki z odličnostjo utiramo pot sodelovanju in skupnemu reševanju ekološkega izziva. S tem svet spreminjamo na bolje.

Zveza ekoloških gibanj Slovenije–ZEG, nevladna okoljska organizacija združuje 41 okoljskih društev in 18 zavodov. Pridružite se nam !

Revija OKOLJE!

Pri ZEG - Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, Centru ekoloških dejavnosti, je izšla knjiga z naslovom Električni smog, Kako prepoznati izvire motenj in zmanjšati zdravstvena tveganja, švicarskega avtorja Dominika F. Rolleja. Slevenski prevod te knjige bo tudi našim bralcem omogočil nov vpogled v zakulisje dejstev o električnem onesnaževanju.

Kontakt:

Predsednik:

Karel Lipič

Telefon:

Gsm:

+386 1 565 38 28

+386 41 402 401

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zveza-zeg.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si