CGD
PDF natisni E-pošta
Celjsko geodetsko društvo je prostovoljno, nepridobitno, strokovno združenje geodetskih in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju geodezije zaradi uresničevanja svojih posebnih interesov v geodetski stroki.

Ime društva in Logotip:

Celjsko geodetsko društvo

http://www.cgd.si/

cgd

Sedež društva:  

CGD - Celjsko geodetsko društvo

Ulica XIV. divizije 10

SI-3000 Celje

Slogan društva:

Celjsko geodetsko društvo je prostovoljno, nepridobitno, strokovno združenje geodetskih in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju geodezije zaradi uresničevanja svojih posebnih interesov v geodetski stroki.

Kratek opis društva:

Osnovni namen društva je dvig strokovne ravni svojih članov, uresničevanje skupnih ciljev društva zlasti na področju izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov, medsebojna izmenjava izkušenj glede izvajanja, organiziranja in moderniziranja geodetske dejavnosti, spremljanje predpisov, ki določajo delovanje geodetske službe, dajanje pobud in predlogov za delovanje geodetske službe ter informiranje članov o pomembnih dosežkih v geodeziji.

Ključne dejavnosti:

Svoj namen uresničuje društvo z izvajanjem zlasti naslednjih nalog :

organizira strokovna predavanja, posvete, ekskurzije,

sodeluje pri oblikovanju izobraževalnega sistema,

sodeluje pri pripravi predlogov za zakone, izvršilne predpise in druge normativne akte, s katerimi se ureja delovanje stroke, organizacija geodetske službe, načini in pogoji dela, sistemi nagrajevanja, šolanje kadrov ipd.,

pri reševanju važnejših vprašanj, predvsem tistih, ki zadevajo geodetsko službo in stroko, posreduje svoja mnenja, stališča in dognanja pristojnim organom,

skrbi za sodelovanje med geodetskimi strokovnjaki in strokovnjaki drugih strok

skrbi za popularizacijo geodetske stroke.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Pravila

Program

Vpis

Kontakt:

Predsednik:

Majda Lončar

Telefon:

Telefon:

Faks:

+386 3 57 30 527

+386 3 425 67 17

+386 3 425 67 27

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.cgd.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si