BEST
PDF natisni E-pošta
BEST - Združenje študentov tehnologije in naravoslovja: je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogočamo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi.

Ime združenja in Logotip:

BEST - Združenje študentov

tehnologije in naravoslovja

http://www.bestljubljana.si/

best

Sedež združenja:  

BEST - Združenje študentov tehnologije in naravoslovja

Kersnikova 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan združenja:

BEST - Board of European Students of Technology je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogočamo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi.

Kratek opis združenja:

BEST - Board of European Students of Technology je konstantno rastoča neprofitna študentska organizacija. Od leta 1989 omogočamo komunikacijo, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. 81 Lokalnih BEST skupin (LBG-ji) in več kot 34 držav ustvarjajo rastočo, dobro organizirano, močno, mlado in inovativno študentsko mrežo.

2600 aktivnih članov lokalnih skupin BEST širom po Evropi promovira in omogoča evropskim študentom razumeti in ceniti različne kulture, pridobiti sposobnosti in znanja za delo v mednarodnem okolju, razvoj posameznikovega potenciala in osebnosti. To skušamo doseči tako, da preko celega leta organiziramo različne strokovne aktivnosti, kot so dvotedenski poletni tečaji, kratki intenzivni treningi, sejmi kadrovskih potencialov in pa tudi aktivnosti, kjer je večji poudarek na spoznavanju kulturnih značilnosti in navezovanju stikov med evropskimi študenti

V lokalni skupini BEST Ljubljana trenutno aktivno deluje 40 članov, nekaj naših članov pa je vključeno tudi v delo v mednarodnih komitejih. Slovenskim študentom omogočamo udeležbo na BEST-ovih aktivnostih, ki se skozi celo leto odvijajo po vsej Evropi.

Naša skupina vsako leto organizira poletni tečaj, ki privabi še največ evropskih študentov. Od leta 1989, ko je bilo ustanovljeno naše društvo, smo organizirali že več izredno uspešnih tečajev, delavnic, kulturnih izmenjav, športno-zabavnih aktivnosti, regijsko srečanje, generalno konferenco, srečanje predsednikov vseh BEST skupin in ostalih aktivnosti, ki so naleteli na dober odziv tako med tujimi udeleženci kot med domačimi inštitucijami ter podjetji.

Od lokalnih aktivnosti velja omeniti motivacijske vikende, treninge, kjer je velik poudarek na timskem delu, tekmovanja inžinirjev, predstavitve po študentskih sejmih, sodelovanje še z nekaterimi ostalimi študentskimi mednarodnimi organizacijami, delujočimi v Sloveniji.

Vsi BEST-ovi člani delajo prostovoljno tako na lokalni kot mednarodni ravni. Z aktivnim članstvom v društvu si člani pridobijo ogromno izkušenj na področju timskega dela, organizacije, vodenja, zbiranja sredstev, promocije, odnosov z javnostjo, hkrati pa utrjujejo komunikacijske veščine tako v domačem kot tudi tujem jeziku.

Ključne dejavnosti:

Natančneje opisane v zgornji obširnejši predstavitvi.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem združenju še radi izpostavili?

V društvu BEST Ljubljana vsako leto organiziramo mednarodne tečaje za tuje študente. Največji lokalni dogodek so BEST dnevi tehnike in naravoslovja. Poleg organizacijskih znanj pridobimo tudi znanja iz tako imenovanih mehkih veščin, stiki z podjetij, stiki z javnostmi, timsko delo… Ker je znanje v društvu vrednota, ki jo je potrebno negovati in širiti smo iz leta v leto boljši. To dokazujejo naši uspehi in zadovoljni študenti

Projekti

Tečaji

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Aleksander Djurka

Pierre Robert Stare

Telefon:

[/]

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.bestljubljana.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si