Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:15    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

22. in 23. novembra 2010 bo na Brdu pri Kranju potekala 2. konferenca Informatika v javni upravi. Vodilna misel letošnje konference bo »Informatika kot gonilo razvoja javne uprave«. Konferenca bo potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prireditelj konference je Slovensko društvo INFORMATIKA.

eNovice_picture1Konferenca IJU 2010 bo zbrala informatike, ponudnike, akademsko sfero in uporabnike z namenom izmenjave prakti?nih izkušenj in dobrih praks na podro?ju informatizacije procesov in prenove storitev v javni upravi. Dodana vrednost letošnji konferenci bo okrepljena mednarodna udeležba strokovnjakov s podro?ja informatike.
Najpomembnejši cilji konference so ponovno zbrati uporabnike, informatike in najvidnejše osebnosti, ki delujejo v javnem sektorju, javni upravi in državnih organih, vzpostaviti forum za izmenjavo izkušenj in informacij, informacijskih rešitev, pa tudi mnenj in stališ? o problemih ter o aktualnih razvojnih dogajanjih na podro?ju e-uprave, e-pravosodja, e-zdravja, e-sociale, prenove procesov, zmanjševanja administrativnih ovir in drugih podro?ij delovanja organizacij javne uprave, kjer potekajo prizadevanja za približanje storitev uporabnikom, to je vsem subjektom v državi, z uvajanjem in intenzivnejšo uporabo sredstev informacijske tehnologije. 

Ve? informacij o konferenci je na voljo na spletni strani www.iju2010.si.
Slovensko društvo INFORMATIKA

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:17 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si