Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
MJU: Javni razpis za spodbujanje in razvoj nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 za kompeten?ne centre
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 30 Avgust 2010 18:45    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Na Ministrstvu za javno upravo so razglasili objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mre nevladnih organizacij (NVO), regionalnih NVO sti?i? ter vsebinskih mre NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope:

sklop 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mre na nacionalni ravni to so nevladne organizacije, ki zdruujejo ve? NVO z razli?nimi podro?ji delovanja.V okviru sklopa 1 bo financiran samo 1 projekt.

sklop 2: Sofinanciranje projektov regionalnih NVO sti?i? to so nevladne organizacije, ki zdruujejo ve? NVO z razli?nih podro?ij delovanja in delujejo na regionalni ravni;

sklop 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mre na nacionalni ravni sem sodijo nevladne organizacije, ki zdruujejo NVO istih vsebinskih podro?ij delovanja ali je njihovo delovanje omejeno na dolo?eno ciljno skupino (otroci, stareje osebe).

Preberite ve?

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 31 Avgust 2010 12:03 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si