Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 26 Avgust 2010 08:07    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Stare in nove dav?ne olajšave?

Katere olajšave bomo lahko upoštevali pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti za leto 2010?

V zadnjih tednih smo dobili nekaj novih dav?nih olajšav pri obra?unu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti, ki veljajo že za leto 2010. Katere pa so stare olajšave, ki so za leto 2010 ostale iste, kot smo jih poznali v preteklem letu? To so:

30-odstotna olajšava za vlaganja v opremo (delovni stroji, traktorji, finan?ni najem, transportna sredstva) in neopredmetena sredstva.

olajšave za zaposlovanje invalidov (50 odstotkov od bruto pla?e oziroma 70 odstotkov od bruto pla?e, ?e gre za invalida s 100-odstotno telesno okvaro)

olajšave za izvajanje prakti?nega dela v strokovnem izobraževanju ,

-  olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,

-  olajšave za donacije v humanitarne, invalidske, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, kulturne, ekološke, religiozne, socialnovarstvene, dobrodelne in zdravstvene namene (0,3 % obdav?enega prihodka),

-  olajšave za donacije za kulturne namene in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre?ami (0,2 % obdav?enega prihodka),

-  olajšave za donacije politi?nim strankam.

Celoten ?lanek si oglejte Tukaj.

Vir: Podjetnik, avgust, 2010

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:08 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si