SDA
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za akustiko: Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomoč slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po čim tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržišču.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

akustiko

http://www.fs.uni-lj.si/sda/

sda

Sedež društva:  

SDA - Slovensko društvo za akustiko

Aškerčeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomoč slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po čim tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržišču.

Kratek opis društva:

Slovensko Društvo za Akustiko (SDA) je bilo ustanovljeno 22. Oktobra 1997 v Ljubljani. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih preko 50 članov, ki se aktivno ukvarjajo s hrupom in vibracijami.

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna znanstvena organizacija, katere osnovni namen je pomoč slovenskim inžinirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanševanju hrupa in po čim tišjih izdelkih, uspešno konkurirali na svetovnem tržišču. Danes ima društvo več kot 100 individualnih in kolektivnih članov, ki delujejo na različnih področjih akustike, kot so: gradbena, tehnična, okoljevarstvena, psihološka, glasbena, elektro akustika in druge smeri akustike.

Društvo skrbi za močno povezavo med industrijo in Univerzo v Sloveiniji in na tujem. Slovensko društvo za akustiko je član več domačih in tujih združenj, kot so:

ZSITS (Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije)
EAA (European Acoustics Association)
I-INCE (Internationa Institute of Noise Control Engineering)
IIAV ( International Institute of Acoustics and Vibration)
ICA (International Comission for Acoustics)
Aktivnosti društva so definirane v statutu društva. Društvo se ukvarja z izobraževanjem, organizacijo predavanj, seminarjev mednarodnih kongresov in delavnic na temo akustika. Društvo aktivno sodeluje pri razvoju nacionalne zakonodaje in mednarodnih standardov s področja akustike.

Na dve leti društvo organizira kongres z mednarodno udeležbo. Na dosedanjih kongresih so prisostvovali delegati iz 20 držav. Med njimi so bili vabljeni predavatelji (Keynote speakers) svetovno priznani profesorji in strokovnjaki iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Nemčije, Japonske, Avstrije, Italije, Rusije, Francije in Slovenije.

Naslednji kongres bo društvo organiziralo leta 2010 (glej EAA EUROREGIO 2010 spletno stran).

Na kongresih se obravnavajo vsa področja akustike, hrupa in vibracij na katerih delujejo člani društva. Obravnavane teme obsegajo:

 • Generiranje in sevanje zvoka
 • Nizko frekventni hrup in vibracije
 • Tehnike za zmanjševanje hrupa na izvoru
 • Aktivna kontrola hrupa in vibracij
 • Elementi za pasivno kontrolo hrupa
 • Komunalni hrup
 • Učinki hrupa in vibracij na ljudi in živali
 • Ultrazvok in njegova aplikacija v tehniki in medicini
 • Tehnike merjenja hrupa in vibracij
 • Numerične metode v akustiki in modeliranju  (MKE/MRE, SEA, MA)
 • Tehnična diagnostika
 • Gradbena in prostorska akustika
 • Elektroakustika
 • Hidroakustika
 • Obdelava signalov in statistične metode
 • Glasbena akustika
 • Slušna in govorna akustika
 • Predpisi s področja hrupa in vibracij

Članki, ki so predstavljeni na kongresu, so objavljeni v zborniku kongresa. Najzanimivešji so objavljeni v Strojniškem vestniku.

Ključne dejavnosti:

Vse ključne dejavnosti so najnatančneje že predstavljene v kratkem opisu društva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Generiranje in sevanje zvoka

Nizko frekventni hrup in vibracije

Tehnike za zmanjševanje hrupa na izvoru

Aktivna kontrola hrupa in vibracij

Elementi za pasivno kontrolo hrupa

Komunalni hrup

Učinki hrupa in vibracij na ljudi in živali

Ultrazvok in njegova aplikacija v tehniki in medicini

Tehnike merjenja hrupa in vibracij

Numerične metode v akustiki in modeliranju (MKE/MRE, SEA, MA)

Tehnična diagnostika

Gradbena in prostorska akustika

Elektroakustika

Hidroakustika

Obdelava signalov in statistične metode

Glasbena akustika

Slušna in govorna akustika

Predpisi s področja hrupa in vibracij

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

V pripravi...

Kontakt:

Predsednik:

dr. Mirko Čudina

Telefon:

Faks:

+386 1 4771 443

+386 1 4771 567

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.fs.uni-lj.si/sda/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si