Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 26 Avgust 2010 08:02    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

ZLOŽLJIVE SMU?I

Slovenska izumitelja carving smu?i Pavel Škofic in Jure Franko sta tokrat izumila smu?i, ki jih je mogo?e zložiti. S tem sta rešila težavo transportu in prenašanja klasi?nih smu?i. Tukaj preberite ve?. Vir: www.foruminovacij.si.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 30 Avgust 2010 19:05 )
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si