Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
EPeKa
PDF natisni E-pošta
Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa: EPeKa je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

Ime društva in Logotip:

Znanstveno raziskovalno

združenje za umetnost,

kulturno-izobraževalne

programe in tehnologijo

EPeKa

http://www.epeka.si/

epeka

Sedež društva:  

EPeKa - Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa

Ulica bratov Greifov 14

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

EPeKa je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

Kratek opis društva:

Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

Klju?ne dejavnosti:

Fokusiramo se na mednarodna povezovanja ter sodelovanja z organizacijami in institucijami na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, predvsem pa je cilj interdisciplinarnost tako raznih panog umetnosti kot raziskovanje na?inov realizacije kulturnih programov in projektov in vzpostavljanje platforme, na kateri se združujejo umetniška ustvarjalnost, znanstvena raziskovalnost in tehnološka paradigma v sodobnem okolju, ki pa izhaja iz preteklih dognanj in odpira prihodnja spoznanja.

Programsko se osredoto?amo na prireditve, ki bodo redefinirale slovensko kulturo in jo poskusile postaviti na svetovni zemljevid, na prvem mestu seveda Evropsko prestolnico kulture 2012. Naša paradigma je povezovanje in sodelovanje, kar nameravamo uresni?iti tako na formalnih kot na vsebinskih nivojih, in to lokalno, medmestno, regionalno, nacionalno in mednarodno, v EU in globalno. Svet je globalen in umetnost in znanost enako, sodobna IKT pa je mreža vzpostavljanja te multipolarne celovitosti.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj, podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Ekologija

Izobraževanje

Mladi

Prostovoljstvo

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Peter Tomaž Bodrila

Štefan Simon?i?

Telefon:

Faks:

+386 40 933 990

+386 2 229 40 20

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.epeka.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si