Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZJDS
PDF natisni E-pošta
Zveza joga društev Slovenije: Razisovanje na podro?ju zdravja ljudi

Ime zveze in Logotip:

Zveza joga društev

Slovenije

http://www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org

zjds

Sedež zveze:  

ZJDS - Zveza joga društev Slovenije

Celovška 108

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Joga je celovit (holisti?ni) sistem za telo, duh, zavest in dušo. Temelji na starodavnem u?enju joge in je prilagojen današnjemu ?asu. Skozi redno vadbo nam omogo?a, da dosežemo telesno, duševno, socialno in duhovno zdravje ter dosežemo Samorealizacijo.

Kratek opis zveze:

Joga v vsakdanjem življenju v Sloveniji

V Sloveniji trenutno deluje 11 društev Joga v vsakdanjem življenju, ki so vsa registrirana v skladu s slovensko zakonodajo in imajo mednarodno licenco za pou?evanje joge po sistemu Joga v vsakdanjem življenju. To so (po datumu ustanovitve):

 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Domžale
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Koper
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Celje
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Kranj
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Škofja Loka
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Nova Gorica
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Popetre
 - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ribnica

Vsa so vklju?ena v Zvezo joga društev Slovenije, ki je nacionalni koordinator ter vmesni ?len med slovenskimi društvi in mednarodno krovno organizacijo The Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship.

Zveza joga društev Slovenije, s sedežem na Celovški 108 v Ljubljani, je bila ustanovljena - registrirana 14. 7. 1997 pri Upravni enoti Ljubljana in vpisana pod zaporedno številko 278 v registru društev. Ustanovilo jo je 8 društev Joga v vsakdanjem življenju, in sicer: Domžale, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Škofja Loka in Celje s pogodbo o ustanovitvi Zveze joga organizacij Slovenije, z namenom dose?i boljšo organiziranost joga društev, skrbeti za izobraževanje strokovnih kadrov, organizirati seminarje, pomagati pri izdajanju in prevajanju strokovne literature ipd. ?lanice Zveze so lahko katerakoli društva joge ali kulturnoumetniška, športna in druga društva, v katerih deluje joga sekcija, ki sprejemajo statut in ostala pravila Zveze. Najvišji organ Zveze je 9-?lansko predsedstvo, ki je izvršilni organ skupš?ine. Zveza deluje preko komisij, ki jih imenuje predsedstvo. Trenutno šteje Zveza 11 ?lanic - vsa društva JVVŽ v Sloveniji. Po oceni Zveze vadi Jogo v vsakdanjem v življenu v Sloveniji okoli 25.000 - 30.000 ljudi, sicer pa jogo okoli 40.000 ljudi.

Od leta 1997 Zveza joga društev Slovenije sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Bodo?i inštruktorji Sistema Joga v vsakdanjem življenju avtorja Paramhans Svamija Mahešvaranande opravljajo 4 strokovne izpite na Fakulteti za šport, poleg izpita iz Joge v vsakdanjem življenju, ki se opravlja pri krovni mednarodni organizaciji JVVŽ. Na pobudo Zveze te?ejo razgovori s Fakulteto, da se na njej ustanovi Katedra za Jogo v vsakdanjem življenju.

Zveza se je v?lanila tudi v sekcijo terapevtov naravnega zdravljenja pri Gospodarski zbornici Slovenije. Le-ta želi ustanoviti - opredeliti poklic joga u?itelja oziroma terapevta (naziv še ni sprejet), ki bo enoten za vso Slovenijo.

Klju?ne dejavnosti:

telesno zdravje

duševno zdravje

socialno zdravje

duhovno zdravje

spoznanje božanskih lastnosti v sebi in razsvetljenje

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Joge in vseh zgoraj naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Beseda JOGA se v našem okolju kar pogosto pojavlja. Zasledimo jo lahko v knjigah, ?asopisih, na plakatih, slišimo po radiu, na predavanjih ali v pogovoru s prijatelji. Prav gotovo ste se tudi sami že sre?ali s tem pojmom in si ustvarili svoje mnenje o jogi. Morda ob besedi JOGA pomislite na ?ilo in prožno telo v nenavadnem položaju, negibnega jogija v meditaciji ali pa na obsežno vzhodno filozofijo. Joga je vse to vendar obenem tudi mnogo ve?. Pravzaprav je zelo težko v nekaj besedah povedati kaj je joga. Prav gotovo pa je joga eden izmed najbolj celovitih in univerzalnih sistemov oziroma pogledov na svet, ?loveka in ostala živa bitja ter celoten kozmos. U?i namre?, da je vse našteto nelo?ljivo povezano ter da lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti potešimo svoj notranji nemir ter željo po znanju in trajni sre?i. Joga je dragocen poklon indijskih modrecev, ki so dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja. Kljub temu, da je njen geografski izvor Indija, je njena ve? tiso? let stara modrost univerzalna in ve?na.

Avtor sistema "Joga v vsakdanjem življenju", Paramhans Svami Mahešvarananda, je med dolgoletnim delovanjem v Evropi, ZDA in Avstraliji spoznal življenje in telesne ter duševne težave sodobnega ?loveka. Na podlagi teh izkušenj in spoznanj je razvil "Jogo v vsakdanjem življenju"; postopno, sistemati?no metodo, ki zajema vsa življenjska podro?ja in je primerna za vsako življenjsko obdobje. Vsem ljudem - ne glede na starost in telesni ustroj - odpira vrata klasi?ne poti joge. Upošteval je zna?ilnosti sodobne družbe in prastari nauk ter ga, ne da bi okrnil njegovo izvirnost in u?inkovitost, prilagodil potrebam sodobnega ?loveka.

"Joga v vsakdanjem življenju" je vsestranski sistem. Ukvarja se s telesom in posega tudi na duševno ter duhovno raven. Pozitivno mišljenje, vzdržljivost, samoobvladanje, usmerjenost k Najvišjemu, molitev, dobrota in razumevanje so poti, ki vodijo do samospoznanja in razsvetljenja.

Najpomembnejši cilji Joge v vsakdanjem življenju so:

 - telesno zdravje
 - duševno zdravje
 - socialno zdravje
 - duhovno zdravje
 - spoznanje božanskih lastnosti v sebi in razsvetljenje
Dosežemo jih:

 - s telesnimi, z duševnimi in duhovnimi vajami
 - s polnovredno vegetarijansko hrano
 - z notranjim mirom
 - z ljubeznijo in s pomo?jo drugim živim bitjem
 - s strpnostjo do vseh narodov, kultur in ver
 - s ?istimi mislimi in pozitivnim na?inom življenja
 
"Jogo v vsakdanjem življenju" pou?ujejo po vsem svetu: v jogijskih in izobraževalnih središ?ih, zdravstvenih in rehabilitacijskih ustanovah, zdraviliš?ih, športnih društvih. Primerna je za vse starosti - ne zahteva nadpovpre?nih gibalnih sposobnosti - in omogo?a vadbo tudi ljudem, ki niso dobro telesno pripravljeni, bolnikom, rekonvalescentom, invalidom. Ime sistema kaže, da ga lahko vadimo, oziroma naj bi ga vadili, v vsakdanjem življenju. Stopnje sistema so zasnovane v sodelovanju z zdravniki in s fizioterapevti, zato jih, ob upoštevanju pravil in opozoril, lahko vadimo tudi doma.

Sri Alakh Puridži je legendarni duhovni u?itelj s Himalaje, ki se po svoji volji materializira in dematerializira, tako pravijo ljudje. Spremlja ga skupina u?encev, ki se ob?asno tudi pojavi z njim.

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

Dušan Škulj

Julija Škarapot Plesni?ar

Telefon:

Faks:

+386 1 5058 551

+386 1 5141 129

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.joga-v-vsakdanjem-zivljenju.org

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si