Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDOT
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

obdelovalne tehnologije

ni_slike

Sedež društva:  

SDOT - Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije

Ašker?eva 6

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za obdelovalne tehnologije.

Kratek opis društva:

Društvo je prostovoljno strokovno združenje, ki združuje, vklju?uje in povezuje strokovnjake ter posameznike, ki se ukvarjajo s podro?jem dela, na katerega se društvo nanaša.

Klju?ne dejavnosti:

Prireja neformalna in formalna strokovna sre?anja svojih ?lanov,

prireja predavanja, sejme in razstave s podro?ij obdelovalnih tehnologij; za ?lane organizira strokovne seminarje, te?aje, konference v nacionalnem in internacionalnem merilu,

na željo vladnih inštitucij sodeluje pri izdelavi strateških razvojnih in raziskovalnih na?rtih s podro?ja obdelovalnih tehnologij,

na pobudo svojih ?lanov oblikuje ocene raziskovalno-razvojnih ter izobraževalnih programov, ki so ga pripravile vladne institucije z obravnavanega podro?ja,

imenuje recenzente za doma?e in mednarodne razvojno raziskovalne projekte na željo vladnih inštitucij in drugih,

pomaga pri pripravi slovenske tipizacije in standardizacije v sodelovanju z ustreznimi inštitucijami,

se vklju?uje v vladne in nevladne inštitucije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Obdelovalnih tehnologij

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Obdelovalne tehnologije.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Kampuš Zlatko

Telefon:

+386 1 4771 442

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si