ZLS
PDF natisni E-pošta
Zveza lesarjev Slovenije: Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na področju lesarstva na območju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Ime zveze in Logotip:

Zveza lesarjev

Slovenije

http://www.zls-zveza.si/

zls

Sedež zveze:  

ZLS - Zveza lesarjev Slovenije

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan zveze:

Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na področju lesarstva na območju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Kratek opis zveze:

Zveza lesarjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZLS) je prostovoljna, civilna, strokovna zveza društev inženirjev in tehnikov, ki delujejo na področju lesarstva na območju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1948 kot Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije.

Od leta 1998 deluje na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 60/95). Društvo Zveza lesarjev Slovenije posluje po Pravilih ZLS, ki jih je sprejela skupščina Zveze lesarjev Slovenije 28. marca 2008, potrdila pa jih je tudi UE v Ljubljani. Zveza je pravna oseba zasebnega prava.

Najvišji organ Zveze lesarjev Slovenije je skupščina, ki izvoli organe vodenja zveze: upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Skupščina ZLS neposredno izvoli svojega predsednika, podpredsednika, glavnega tajnika, vsi trije so poleg predsednikov DIT-ov, vključenih v zvezo, člani upravnega odbora ZLS. Vsi organi vodenja so izvoljeni za mandatno obdobje dveh let.

ZLS je članica Slovenske inženirske zveze in drugih združenj.


VODSTVO ZVEZE LESARJEV SLOVENIJE

Upravni odbor:

 • Borut Kričej, predsednik ZLS, predsednik upravnega odbora ZLS, predsednik uredniškega sveta ZLS
 • Bruno Komac, podpredsednik ZLS
 • mag. Nada Marija Slovnik, podpredsednica ZLS
 • Simona Ruparčič, glavna tajnica ZLS, članica UO ZLS

 • dr. Miha Humar, član UO ZLS, DITL Ljubljana
 • Alojz Kobe, član UO ZLS, DITL Ljubljana
 • Nace Kregar, član UO ZLS, DITL Ljubljana

 • Franc Korpič, član UO ZLS kot predsednik DITL Maribor
 • Karel Žnidarič, član UO ZLS, DITL Maribor
 • Marjan Prelog, član UO ZLS, DITL Maribor
 • Janez Kolenc, član UO ZLS, DITL Bled
 • Jože Repinc, član UO ZLS, DITL Bled
 • Janez Zupan, član UO ZLS, DITL Bled
Nadzorni odbor:

 • Zdenka Steblovnik Župan, predsednica NO ZLS
 • Zoran Trošt, član NO ZLS
 • Andreja Peserl, članica NO ZLS
Častno razsodišče:

 • dr.Jože Korber, predsednik častnega razsodišča ZLS
 • Iztok Bizjak, član častnega razsodišča
 • mag. Marica Mikuljan, članica častnega razsodišča

Ključne dejavnosti:

organizacijsko povezovalna - širitev mreže društev in članstva ZLS, sodelovanje pri skupnih aktivnostih Zveze in društev, strokovno izopopolnjevanje zaposlenih v lesarstvu v obliki seminarjev in posvetov, obravnavanje pomembnih vprašanj o usklajenem razvoju lesarstva, prizadevanje za mednarodno uveljavljanje strokovnih dosežkov slovenskega lesarstva;

izdajanje edine slovenske znanstveno strokovne revije za lesarsko stroko (revije LES); namen revije je:izobraževati, informirati in popularizirati lesarsko stroko;

izdajanje literature s področja lesarstva pri Lesarski založbi; namen te dejavnosti je: izobraževanje in izpopolnjevanje lesarskih strokovnjakov.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih vsebin in dejavnosti

Kaj bi o svoji zvezi še radi izpostavili?

Zveza lesarjev Slovenije izdaja edino slovensko znanstveno strokovno revijo za lesarsko stroko - "Revija Les".

Lesarska založba, ki deluje pod okriljem društva Zveza lesarjev Slovenije je lani slavila 20-obletnico svojega obstoja.

Razvoj lesarske dejavnosti skozi čas je zahteval nadgrajevanje in izpopolnjevanje strokovnega znanja zaposlenih, zato je tedanje Strokovno združenje lesnoindustrijskih podjetij LR Slovenije leta 1957 ustanovilo "Lesnoindustrijsko knjižnico". Lesnoindustrijska knjiľnica je izdala vsega 19 strokovnih knjiľic. Sredi 60-tih let pa je delovanje te knjiľnice zamrlo. Zveza inľenirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva pa je leta 1985 obnovila zaloľniško dejavnost za lesarstvo, dve leti zatem pa se je dejavnost razširila ter ustanovila LESARSKO ZALORBO. Le ta je prevzela tudi izdajanje srednješolskih učbenikov s področja lesarstva.

V okviru društva Zveze lesarjev Slovenije še vedno deluje Lesarska zaloľba, katere osnovni cilj je izdaja publikacij, ki prispevajo k dvigu izobrazbene ravni in razvoju lesarske panoge. Lesarska zaloľba izdaja strokovne publikacije (priročnike) in učbenike, vsi učbeniki so pisani kot strokovna dela in so hkrati primerni za uporabo v praksi.

Kontakt:

Predsednik:

Bruno Gričar

Telefon:

Faks:

+386 1 421 46 60

+386 1 421 46 64

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.zls-zveza.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si