Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
VAKUUM-TC
PDF natisni E-pošta
Tehnološki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC:Tako kot pri mnogih dejavnostih obstaja tudi na Slovenskem podro?ju vakuumske znanosti, tehnike in tehnologij zanimanje za združevanje znanja in sil za medsebojno pomo? in uspešno delo.

Ime centra in Logotip:

Tehnološki center za 

vakuumsko tehniko -

VAKUUM - TC
 

vakuum-tc

Sedež centra:  

VAKUUM -TC - Tehnološki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC

Teslova ulica 30

SI-1000 Ljubljana

Slogan centra:

Tako kot pri mnogih dejavnostih obstaja tudi na Slovenskem podro?ju vakuumske znanosti, tehnike in tehnologij zanimanje za združevanje znanja in sil za medsebojno pomo? in uspešno delo.

Kratek opis centra:

Tako kot pri mnogih dejavnostih obstaja tudi na Slovenskem podro?ju vakuumske znanosti, tehnike in tehnologij zanimanje za združevanje znanja in sil za medsebojno pomo? in uspešno delo. Bivše Ministrstvo za znanost in tehnologijo je z namenom pomagati tovrstnim prizadevanjem pripravilo Pravilnik o infrastrukturnih centrih (Ur. list RS št. 82/99). Ob koncu leta 2000 je v Sloveniji delovalo 29 takih centrov - vsak sicer malo na svoj na?in, vendar s ciljem, da bi na svojem branžnem podro?ju zagotovili ?im boljše pogoje za prenos znanja, raziskav in tehnologij v gospodarsko prakso.
Iniciativna skupina za ustanovitev vakuumskega centra (mag. Vladimir Murko, dr. Jože Gasperi?, Karol Požun, univ. dipl. inž. in mag. Andrej Pregelj) je od konca leta 2000 stopila v stik s številnimi uporabniki vakuuma in nosilci znanja in z njimi "premlevala" na?ine in možnosti sodelovanja. Izkazano zanimanje in aktivnosti so pripeljale do sedanjega stanja, ki je naslednje:
19. julija 2001 je 9 institucij podpisalo pogodbo, s katero pristopajo k ustanovitvi zavoda Tehnološki center za vakuumsko tehniko, skrajšano: "Vakuum-TC", z namenom, da bodo sodelovali pri izvajanju naslednjih dejavnosti:

 - pomo? pri prijavljanju na doma?e in mednarodne raziskovalne projekte,
 - raziskovanje in razvoj za potrebe branže in posameznih naro?nikov, pri ?emer je zagotovljena ustrezna zaupnost dobljenih rezultatov,
 - izvajanje meritev in raznih preizkušanj,
 - spremljanje novosti iz raziskav in tehnologij na podro?ju vakuuma ter informiranje in pomo? pri uvajanju le-teh v posamezne gospodarske organizacije,
 - publicisti?na dejavnost
 - izvajanje oz. organizacija raznovrstnega strokovnega izpopolnjevanja za potrebe branže
 
Sedaj so vklju?ene naslednje institucije: Danfoss Trata, d.d., Inštitut za kovinske materiale in tehnologije - IMT, Euromix, d.o.o., Stikos d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko in Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za tehnologijo materialov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Iskra kondenzatorji d.d., in Medivak, d.o.o. Predvidena je razširitev v bližnjem obdobju, saj potekajo razgovori še z drugimi, pri katerih pa do zdaj formalnosti še niso bile urejene, ali pa seznanjanje še ni dozorelo, da bi prišlo do vklju?itve. Novi zavod je bil v za?etku avgusta 2001 v postopku registriranja na sodiš?u in ima v pripravi urejanje vakuumskega laboratorija v prostorih tovarne Iskra Zaš?ite d.d., Stegne 23, Ljubljana. Dodatne informacije lahko pridobite na uredništvu in pri omenjenih ?lanih iniciativnega odbora.

Klju?ne dejavnosti:

pomo? pri prijavljanju na doma?e in mednarodne raziskovalne projekte,

raziskovanje in razvoj za potrebe branže in posameznih naro?nikov, pri ?emer je zagotovljena ustrezna zaupnost dobljenih rezultatov,

izvajanje meritev in raznih preizkušanj,

spremljanje novosti iz raziskav in tehnologij na podro?ju vakuuma ter informiranje in pomo? pri uvajanju le-teh v posamezne gospodarske organizacije,

publicisti?na dejavnost,

izvajanje oz. organizacija raznovrstnega strokovnega izpopolnjevanja za potrebe branže.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj omenjenih dejavnosti

Kaj bi o svojem centru še radi izpostavili?

Tehnološki center za vakuumsko tehniko - VAKUUM TC

Kontakt:

Predsednik:

mag. Andrej Pregelj

GSM:

+386 31 882 478

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

[/]

Priponke:
Prenesi to datoteko (vakuum-tc.pdf)VAKUUM - TC[ ]625 Kb
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si