ZDJP
PDF natisni E-pošta
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko:

Ime društva in Logotip:

Zgodovinsko društvo za

južno Primorsko

zdjp

Sedež društva:  

ZDJP - Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Garibaldijeva ulica 18

SI-6000 Koper

Slogan društva:

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Kratek opis društva:

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Ključne dejavnosti:

Zgodovina

Naši člani so usposobljeni na področju:

Zgodovina

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Kontakt:

Predsednik:

Žitko Salvator

Telefon:

Faks:

[/]

[/]

E-pošta:

[/]

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si