Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
ZDJP
PDF natisni E-pošta
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko:

Ime društva in Logotip:

Zgodovinsko društvo za

južno Primorsko

zdjp

Sedež društva:  

ZDJP - Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Garibaldijeva ulica 18

SI-6000 Koper

Slogan društva:

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Kratek opis društva:

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Klju?ne dejavnosti:

Zgodovina

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Zgodovina

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Kontakt:

Predsednik:

Žitko Salvator

Telefon:

Faks:

[/]

[/]

E-pošta:

[/]

Spletna stran:

[/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si