Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SPD
PDF natisni E-pošta
Slovensko prehransko društvo: V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravi?ili našo prisotnost na podro?ju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.

Ime društva in Logotip:

Slovensko prehransko

društvo

http://www.prehransko-drustvo.si/

spd

Sedež društva:  

SPD - Slovensko prehransko društvo

Jamnikarjeva 101

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravi?ili našo prisotnost na podro?ju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.

Kratek opis društva:

Septembra smo na zboru ?lanov društva sprejeli nov statut. V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravi?ili našo prisotnost na podro?ju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.
Kot ?lani SPD imate priložnost, da osebno aktivno sodelujete pri izvajanju zastavljenih nalog. S tem boste bogatili svoja znanja in širili znanja drugih, ki jih podro?je hrane in prehrane zanima. Poleg organiziranja strokovnih sre?anj in predavanj o aktualnih živilskih in prehranskih temah, na?rtujemo tudi izdajo biltena, v katerega bomo vklju?evali vaše ?lanke, kakor tudi društvena sre?anja, strokovno-družabna potovanja in obiske proizvodnih obratov in institucij. Vse pomembne informacije o dejavnosti društva, strokovnih dogodkih in drugih aktualnih temah bomo posredovali na tej spletni strani društva, ki bo po informacijski plati nadomestila ?asopis. Želimo postati prepoznavni, slovenski javnosti dati ob?utek naše prisotnosti in koristnosti, saj sta hrana in zdrava prehrana del nas vseh.

Klju?ne dejavnosti:

Med nalogami društva poudarjamo naslednje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti živil ter prehrane ljudi:

spremljati in prou?evati dosežke na podro?ju živilstva in prehrane;

posredovati predloge in strokovna navodila za izboljšanje proizvodnje in kakovosti živil za sodobne na?ine prehranjevanja;

pomagati pri delu in napredku znanstvenih in strokovnih institucij na podro?ju proizvodnje živil in prehrane;

izvajati akcije vzgoje prebivalstva o pravilni, racionalni in varovalni prehrani;

izdajati publikacije o problemih živilstva in prehrane;

izboljšati strokovna znanja svojih ?lanov;

organizirati in sodelovati pri organizaciji znanstvenih in strokovnih sre?anj.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Prehrane

Živilstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

O društvu

Statut društva

Dogodki in prireditve

Kontakt:

Predsednik:

prof. Božidar Žlender

Telefon:

Faks:

+386 1 320 37 40

+386 1 423 11 61

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.prehransko-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si