SPD
PDF natisni E-pošta
Slovensko prehransko društvo: V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravičili našo prisotnost na področju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.

Ime društva in Logotip:

Slovensko prehransko

društvo

http://www.prehransko-drustvo.si/

spd

Sedež društva:  

SPD - Slovensko prehransko društvo

Jamnikarjeva 101

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravičili našo prisotnost na področju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.

Kratek opis društva:

Septembra smo na zboru članov društva sprejeli nov statut. V programu aktivnosti so opredeljene naloge s katerimi bi bolj zaznamovali in opravičili našo prisotnost na področju živilstva in prehrane v slovenskem prostoru.
Kot člani SPD imate priložnost, da osebno aktivno sodelujete pri izvajanju zastavljenih nalog. S tem boste bogatili svoja znanja in širili znanja drugih, ki jih področje hrane in prehrane zanima. Poleg organiziranja strokovnih srečanj in predavanj o aktualnih živilskih in prehranskih temah, načrtujemo tudi izdajo biltena, v katerega bomo vključevali vaše članke, kakor tudi društvena srečanja, strokovno-družabna potovanja in obiske proizvodnih obratov in institucij. Vse pomembne informacije o dejavnosti društva, strokovnih dogodkih in drugih aktualnih temah bomo posredovali na tej spletni strani društva, ki bo po informacijski plati nadomestila časopis. Želimo postati prepoznavni, slovenski javnosti dati občutek naše prisotnosti in koristnosti, saj sta hrana in zdrava prehrana del nas vseh.

Ključne dejavnosti:

Med nalogami društva poudarjamo naslednje dejavnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti živil ter prehrane ljudi:

spremljati in proučevati dosežke na področju živilstva in prehrane;

posredovati predloge in strokovna navodila za izboljšanje proizvodnje in kakovosti živil za sodobne načine prehranjevanja;

pomagati pri delu in napredku znanstvenih in strokovnih institucij na področju proizvodnje živil in prehrane;

izvajati akcije vzgoje prebivalstva o pravilni, racionalni in varovalni prehrani;

izdajati publikacije o problemih živilstva in prehrane;

izboljšati strokovna znanja svojih članov;

organizirati in sodelovati pri organizaciji znanstvenih in strokovnih srečanj.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Prehrane

Živilstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

O društvu

Statut društva

Dogodki in prireditve

Kontakt:

Predsednik:

prof. Božidar Žlender

Telefon:

Faks:

+386 1 320 37 40

+386 1 423 11 61

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.prehransko-drustvo.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si