Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Sreda, 30 Junij 2010 12:49    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

REFERENDUMSKO VPRAŠANJE

POBUDA ZA SPREMEMBO - DOPOLNITEV USTAVE RS

Ali ste za to, da se:

- 39. ?len Ustave RS, ki se glasi: referendumsko_vprasanje_1
“Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveš?anja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon.”

spremeni in dopolni z naslednjimi stavki:

»Informacije o okolju so javnega zna?aja. Organi javne oblasti imajo okoljske informacije v interesu javnosti. Javnost ima dostop do informacij, možnost udeležbe pri odlo?anju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah brez razlikovanja glede na državljanstvo, narodnost ali stalno prebivališ?e, pri pravni osebi pa brez razlikovanja glede na sedež ali dejanski kraj poslovanja. (Podlaga: Strokovna priporo?ila za implementacijo.); Okoljske informacije se na zahtevo javnosti dajo na razpolago v roku enega meseca, ne da bi bilo treba navesti interes; (Podlaga: 4. ?len Aarhuške konvencije.) 

REFERENDUMSKO VPRAŠANJE - GLASOVANJE

Priponke:
Prenesi to datoteko (referendumsko_vprasanje.pdf)Referendumsko vprašanje[ ]244 Kb
ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Sreda, 30 Junij 2010 13:34 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si