Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije, Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na podro?ju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Ime društva in Logotip:

Društvo živilskih in

prehranskih strokovnih

delavcev

severovzhodne Slovenije

http://www.drustvozivilcev.si/

drustvo_zivilcev

Sedež društva:  

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije

Vetrinjska 16

SI-2000 Maribor

Slogan društva:

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije,  Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na podro?ju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Kratek opis društva:

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije,  Maribor (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizi?nih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov in delujejo na podro?ju raziskovanja, izobraževanja, proizvodnje, predelave, kontrole in prometa živil.

Klju?ne dejavnosti:

omogo?a dvig strokovnega znanja svojih ?lanov,

daje predloge za zagotovitev proizvodnje, prometa in potrošnje kakovostnih živil in nudi strokovno pomo? vsem zainteresiranim za izboljšanje kakovosti, ohranitve in porabe živil,

prou?uje in spremlja znanstvene izsledke ter njeno prakti?no uporabo za izboljšanje prehrane,

daje proizvajalcem in organom predloge za uskladitev proizvodnje živil s potrošnjo in prou?uje zdravstvena, tehnološka, tehni?na,

ekonomska in druga strokovna vprašanja, ki so neposredno povezana s sodobnim na?inom prehranjevanja,

strokovno usposablja kadre zaposlene v proizvodnji in prometu živil,

sodeluje pri ustanavljanju in delu znanstveno-raziskovalnih, pedagoških in izobraževalnih ustanov, ki služijo napredku prehrane, proizvodnje in prometa živil,

opravlja tudi druge naloge, ki se izkažejo kot potrebne in koristne za izboljšanje prehrane.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj omenjenih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Obvestila

Pravila

Kontakt:

Predsednik:

mag. Blanka Vombergar

Telefon:

+386 2 250 13 23

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvozivilcev.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si