Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DSSi
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnikov Slovenije: Delujemo inovativno, povezovalno in težimo k soustvarjanju uspešnih strojnikov. Smo relativno mlado društvo, ustanovljeno leta 2008.

Ime društva in Logotip:

Društvo Strojnikov Slovenije

http://www.dssi.si/

dssi

Sedež društva:  

DSSi - Društvo strojnikov Slovenije

Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani

Ašker?eva cesta 6

SI-1000 Ljubljana

Soba 807 (V nadstropje nad jedilnico)

Slogan društva:

Delujemo inovativno, povezovalno in težimo k soustvarjanju uspešnih strojnikov.

Kratek opis društva:

Smo relativno mlado društvo, ustanovljeno leta 2008, in zato polno zagona in energije. ?lani društva smo ve?inoma inženirji strojništva na za?etku  kariere ali mladi raziskovalci na podiplomskem študiju. Delujemo na podro?ju podjetništva, raziskav in razvoja, managementa in izobraževanja. Prirejamo in sodelujemo na inozemskih in mednarodnih projektih s podro?ja strojništva: strokovna izobraževanja in  konference, simpoziji, ekskurzije po podjetjih, sejmih in muzejih.

Klju?ne dejavnosti:

Prirejamo strokovne izobraževalne storitve kot so konference, posveti, forumi, seminarji,…

Organiziramo mednarodne izmenjave študentov tehnike

Nudimo poslovne storitve

Izvajamo svetovanja

Prirejamo izlete, športe dogodke, rekreacijo in piknike

Organiziramo strokovne ekskurzije

Aktivno propagiramo programe srednjih tehniških šol in tehniških fakultet (ozaveš?anje javnosti, predstavitve tehnike na osnovnih in srednjih šolah)

Povezujemo gospodarstvo z izobraževalno sfero

Organiziramo oglede podjetij

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Strojništva

Energetike

Managmenta

Raziskav in razvoja

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Polni zagona in energije :)

Kontakt:

Predsednik:

Marko Šimic

Telefon:

+386 41 256 974

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.dssi.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si